Policisté a Bílý kruh bezpečí jednali v Plzni o jednotném postupu u obětí domácího násilí

1. červen 2024 19:10

Jak šetrně jednat s obětmi trestných činů? I o tom jednali společně krajští policisté a zástupci Bílého kruhu bezpečí v Plzni.

Dle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové má v České republice zkušenost s domácím násilím 30 procent žen a 12 procent mužů. Větší ochranu obětí domácího násilí má přinést novela zákona, kterou ve středu 29. května schválila vláda. Měla by zajistit, aby všechny instituce – policie, justice i intervenční centra – postupovaly v typově stejných situacích jednotně. A právě tématu domácího násilí a obětí trestných činů se ve čtvrtek 30. května v Plzni na společném semináři věnovali krajští policisté a zástupci neziskové organizace Bílý kruh bezpečí.

Novela zákona mimo jiné prodlužuje dobu vykázání z deseti na čtrnáct dní. Tuto změnu vítá i emeritní prezidentka a spoluzakladatelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. „Pamatuji si, když byl přijatý zákon na ochranu před domácím násilím, kdy jsme bojovali za to, aby vykázání nebylo jen na sedm, ale alespoň na deset dní. A dnes jsme na čtrnácti dnech.“ V praxi se nicméně v Česku za posledních dvacet let počet vykazovaných osob téměř nezměnil, stále se pohybuje kolem 1 200 ročně.

Spolupráce policie a neziskových organizací je zásadní

Aktuální data za Plzeňský kraj uvedl námětek krajského ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Michal Krejbich. „Tento rok jsme za leden až květen zrealizovali 36 vykázání, což je o něco více než loni. Vždy musíme zvažovat konkrétní situaci u protiprávního jednání a ne pro každé takové jednání je institut vykázání vhodný využít. Letos jsme se zhruba ve 190 případech zabývali situací, u níž jsme vyhodnocovali, zda dochází k domácí násilí, a ve 36 případech jsme domácí násilí identifikovali a rozhodli o vykázání.“

Právě spolupráce s neziskovými organizacemi, které pomáhají obětem trestních činů, je dle Michala Krejbicha velmi důležitá. Policie se vždy soustředí na to, aby co nejdřív dopadla pachatele protiprávního jednání. „Nesmíme ale samozřejmě zapomínat na oběti, které musíme nechat projít procesem trestního řízení tak, aby u nich nedocházelo k sekundární viktimizaci. Proto je pro nás spolupráce s organizacemi zásadní.“

autoři: Jitka Englová , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio