Pomazání v Betanii, Jidášova zrada a příprava velikonoční večeře

20. duben 2014

Biblický text: Markovo evangelium 14,1-16; Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů

Události Ježíšova života se neúprosně chýlí k tragickému vyvrcholení. V Betanii je Ježíš pomazán ke svému pohřbu, po té se Jidáš domlouvá s velekněžími, že jim ho vydá, načež učedníci připravují velikonoční večeři.

Křesťanskou vlnu připravil s kazatelem Jáchymem Gondášem Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio