Pomazání v Betanii, Jidášova zrada a příprava velikonoční večeře

20. duben 2014
Na křesťanské vlně Plzně

Biblický text: Markovo evangelium 14,1-16; Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů

Události Ježíšova života se neúprosně chýlí k tragickému vyvrcholení. V Betanii je Ježíš pomazán ke svému pohřbu, po té se Jidáš domlouvá s velekněžími, že jim ho vydá, načež učedníci připravují velikonoční večeři.

Křesťanskou vlnu připravil s kazatelem Jáchymem Gondášem Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...