Pondělní Noční linka: Den upálení mistra Jana Husa

Zajímáte se o naši historii? Pokud se ohlédnete zpět do našich dějin, o jaký časový úsek se zajímáte a proč? Četli jste např. Husitskou epopej z pera Vlastimila Vondrušky? (Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království.) Možná jste zvolili jinou knihu nebo autora z této doby, podělte se s námi o vaše poznatky. Blíží se prázdniny, jezdíte s dětmi či vnoučaty na hrady a zámky nebo jiná historická místa? Kam byste nás pozvali?

Husitství, někdy také husitská revoluce, označuje nábožensky – a v jistých ohledech i národnostně, sociálně a politicky – motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve.