Povzbuzení lidu a polemika s výrobci model

15. leden 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 26. část Biblický text: Izajáš 44. kapitola Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

V další části rozhlasového seriálu výkladu prorocké knihy Izajáš probírá děkanka CMF UP v Olomouci Ivana Gabriela Vlková 44. kapitolu, jejímž obsahem je opět povzbuzení lidu, polemika s výrobci model a představení Hospodinova pastýře – perského krále Kýra.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio