Přebuz v Krušných horách patří k nejzajímavějším chráněným místům Karlovarska

Krajina
Krajina
Člověk mění krajinu a dokladem toho je i horská obec Přebuz v Krušných horách, která byla kdysi rušným hornickým městem. Místo cínové rudy tu dnes hledají lidé klid a odpočinek. Okolí Přebuze v současnosti patří mezi nejzajímavější chráněná a rekreační území Karlovarského kraje.

V obci Přebuz už od 12. a 13.století lidé dolovali cínovou rudu a hornická činnost výrazně změnila ráz krajiny. Těžba zde skončila vlastně až v první polovině 20.století. Po válce přišel odsun, úbytek obyvatel a krajina se vlastně měnila znovu.

Okolí Přebuze - Krušné hory

Z rušného městečka se stala tichá obec obklopená pozůstatky po důlní činnosti - konkrétně zde najdete takzvané pinky. To jsou prohlubně v terénu které vznikly zavalením vyrubaných podzemních prostor. V současné době má i díky tomu krajina kolem Přebuzi svou zvláštní poetiku, která láká malíře, fotografy i turisty. Prostě v okolí Přebuzi činnost člověka opravdu krajinu změnila. A to velice výrazně....

Okolí obce je známé jako Přírodní park Přebuz. Do něho patří rezervace Velké a malé jeřábí jezero, Velký a malý močál a Přebuzské vřesoviště. Rezervace navíc pokračuje přes hranici do blízkého Německa, kde se nachází velice zajímavá vodní nádrž. Také ta kdysi sloužila jako vodní zdroj pro cínové doly. Mimochodem cínové doly otevřeli blízko Přebuzi i fašisté za druhé světové války. Zbytky zajateckého tábora a třídírny rudy jsou tady patrné dodnes a jen podtrhují zadumanou náladu celého horského regionu. A k té náladě někdejší hornická činnost významně přispěla. Dnes je Přebuz vyhledávaným rekreačním střediskem.

Cínový důl Jeroným