Přírodní rezervace Rákosina je cenným biotopem mokřadů. Díky tomu se stala rájem vodního ptactva

28. listopad 2021

Přírodní rezervace Rákosina se nachází v Chráněné krajinné oblasti Poodří v Moravskoslezském kraji. Součástí cenného biotopu mokřadů jsou vodní plochy a tůně obklopené loukami a křovinami. Rezervace je především zoologicky významnou lokalitou a vyhledávaným domovem nejrůznějších druhů ptáků, obojživelníků i savců.

Chráněná krajinná oblast Poodří. To je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků, s porosty lužního lesa, loukami a rybníky. Chráněné území Poodří leží v Moravskoslezském kraji a rozprostírá se od Ostravy, přes Jistebník, Studénku, Bartošovice až k Jeseníku nad Odrou. A právě v Jistebníku se rozprostírá Přírodní rezervace Rákosina. Mělké tůně tam zarůstají plovoucími vodními rostlinami, které obklopuje společenství vysokých bažinatých bylin.

Díky mokřadům se Rákosina stala rájem vodního ptactva

„Pro Chráněnou krajinnou oblast Poodří a pro Ptačí oblast Poodří je to vlajkový biotop, protože právě na něj je navázaný jeden z hlavních předmětů ochrany, moták pochop, a jeden další, který nám odsud vymizel, ale my se budeme snažit vrátit zpátky - bukač velký,“ vysvětluje ornitoložka Ivona Kneblová.

A podle čeho si ptáci vybírají rákosinu pro své hnízdění? „Zjistili jsme, že ptáci neradi chodí do příliš hustých rákosin, upřednostňují spíš řidší rákosí. Potřebují se v něm totiž volně pohybovat. A zároveň někteří ptáci sbírají potravu z bahna, různé drobné měkkýše a hmyz. A když je rákos starý a tvoří na dně hodně biomasy, nemohou se ptáci do toho bahna dostat, nemohou si postavit hnízda, nakrmit se a zahnízdit,“ dodává ornitoložka.

Přírodní rezervace Rákosina je cenným biotopem mokřadů

Proto se vždy část rákosu poseče a minimálně polovina se ponechá, aby na jaře měli ptáci, kde se usadit. „Nové rákosí ale nevysazujeme, ono se obnoví samo a je tím vitálnější,“ doplňuje Ivona Kneblová. Přírodní rezervace Rákosina právě prochází revitalizací, která má do částečně obnoveného porostu rákosiny přilákat vzácné druhy ptactva.

Spustit audio