Přirození nepřátelé

18. červenec 2002

Člověk nemá přirozených nepřátel. Nemusí se jako myš obávat dravců, nemusí se jako slepice bát lišky. Není nikdo, kdo by na lidi pořádal lov, hon, štvanici, není tvor, před kterým by se člověk měl mít neustále na pozoru. A tak nakonec jediného velmi přirozeného nepřítele má člověk v sobě samém. Tak začíná svůj fejeton Jiří Tomáš Blažek......

.....Chce se povědět, že člověk si znepřátelil sebe sama zčásti z nudy, z daleko větší části ovšem to byla a je hloupost. A také možná zkouška sebe sama, nebo hazard se sebou samým. Člověk dokáže být velkým nepřítelem a své o tom vědí i ty vakcínami napřed opatrované lišky, i ty průmyslově vyráběné slepice, co o rozmnožování vědí jen z řečí slepičích průmyslníků. Také sám sobě dokáže být velkým, dokonce tím nejzáludnějším nepřítelem.

Nemaje přirozených nepřátel, vymyslel si člověk, a také ihned dodal do své blízkosti, celou řadu nepřirozených přátel. Můžeme jmenovat jednoduché cigarety a složité vodíkové bomby, efektní mobilní telefony a efektivně zabíjející auta, krásné hifi věže, zabíjející hlukem a stejně krásné a stejně hloupé televizory, zabíjející daleko tišeji, protože pouhou hloupostí. Zde se smrt lidské oběti dostavuje ve dvou krocích; první onemocní a umře duše, kdežto schránka fyzická dokáže setrvačně sedět proti schránce elektronické ještě dlouhé roky. Dva navzájem se amortizující prázdnoprázdné spotřebiče, z nichž ani jeden nemá sílu připomenout nebo vypovědět tomu druhému jakoukoliv záruku.

Logo

Nemaje přirozených nepřátel, vymyslel si člověk, a také ihned dodal do své blízkosti, řadu nepřirozených přátel, protože je to více sexy a víc nervózní a adrenalinové, než řada přirozených přátel. Všechno nepřirozené se obměňuje za pomocí peněz nebo známých a jejich peněz, kdežto přirozený přítel obnovitelný tak ani tak není. Aby to ale nebylo pouze postesknutí nad starými dobrými vojnami, povím vám, že tohle mě napadlo u jednoho opuštěného tanečního parketu. Protože lidé se ve svém soukromí uzavřeli k těm spotřebičům proudu duší, k těm hlučným i tichým mlátičkám osob, protože lidé už mnoho let pospolu nevydrží často ani ve dvou, protože všechny turnikety jsou nastaveny na propouštění lidí zásadně po jednom, a to opravdu všechny turnikety tohoto světa, jsou taneční parkety sice zcela přeplněny jednotlivci, ale pár nenajdete.

A o to tu běží, o to tu tančí, řekl jsem si u prázdného parketu v Letinech u vody, kde tak moc scházela lehce swingující malá kapela a docela jeden, třeba, ale v dobrém držení pár lidí, co mají k sobě blízko tak, jako tóny té kapely, kdyby tam byla. Pár lidí. Až lidé v párech zase budou mluvit i slyšet, až si dodají do své blízkosti pár přátel a někoho druhého k sobě, až lidé budou v páru tančit, až budou všude všechny turnikety pouštět lidi konečně zase po dvou, možná získá člověk to, co je ve světě bez přirozených nepřátel nejdůležitější ? přirozené přátele. Patetické? No ano, jak by ne.....

Spustit audio