Proměnění Páně na hoře

3. listopad 2013

Biblický text: Markovo evangelium 9,1-13; Host pořadu: Jáchym Gondáš

Perikopa obsahuje velmi závažné vyprávění o proměnění Páně na hoře. S Jáchymem Gondášem se zamyslíme nad Ježíšovým vztahem k Boží slávě, budeme uvažovat o návaznosti jeho díla na dílo Mojžíše a proroků. Současně budeme sledovat, jak dění kolem sebe vnímali učedníci.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio