Proroctví proti Jeruzalému vyústí ve velká zaslíbení

Izajáš 16. díl Biblický text: Izajáš 29. kapitola Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková V šestnácté části rozhlasového výkladu Izajáše se zabýváme proroctvími proti Arieli – Jeruzalému a jeho pokryteckým obyvatelům, která však vyústí ve velké zaslíbení spásy.