První píseň o Hospodinově služebníku

Izajáš 24. část Biblický text: Izajáš 42 Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

Další část rozhlasového seriálu výkladů prorocké knihy Izajáš přináší 42. kapitolu, která obsahuje první píseň o Hospodinově služebníku. Hostem je děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Gabriela Vlková.