Složitější případy shody po + př

23. září 2010

Váháte někdy, jaké i napsat v koncovce minulého času slovesa? Hledáte odpověd v různých příručkách a bez úspěchu? Pak vám možná právě tento jazykový koutek s některými případy poradí. Bude se věnovat složitějším a méně typickým případům shody podmětu a přísudku.
Začneme jedním nejednoznačným nebo, řekněme příhodněji, víceznačným případem.

Je příznačné pro současnou češtinu, že se do pozice podmětu může dostat spojení cizího původu. Například ve větě Fast Arrows si vydobyl /i/y/a/o (?) výsadní postavení. K tomu, abychom větu správně napsali, potřebujeme alespon minimální povědomí o tom, co fast arrows vlastně znamená nebo označuje. Jde o název firmy a oním výsadním postavením se myslí postavení na trhu. Nejčastějším řešením je shoda podle smyslu. To znamená, že za názvem firmy se obvykle skrývá určitá skupina osob a podle toho se řeší i shoda: Fast arrows (= "oni") si vydobyli výsadní postavení. Další řešení však nejsou zcela vyloučena. Může nastat i shoda podle toho, jakým tvarem vlastně je uvedené spojení ve výchozím jazyce. Fast arrows je podstatné jméno v množném čísle, v překladu "šípy". Můžeme tedy psát i Fast Arrows si vydobyly výsadní postavení. V nejednoznačných případech, jako je tento, si také můžeme pomoci užitím tzv. opěrného jména: Firma Fast Arrows si vydobila výsadní postavení. S případy tohoto typu se často setkáváme u názvů zahraničních sportovních klubů nebo hudebních skupin, např. Pinguins včera vyhráli, Rolling Stones přijeli do Prahy apod.

Ted se vrátíme k domácím jazykovým prostředkům. Budeme hovořit o větách s přístavkem. Ty jsou obtížné proto, že vedle sebe stojí dvě různá pojmenování téže skutečnosti a ta mohou být rodově odlišná. Casté jsou tyto případy v právních a úředních dokumentech. Například ve větě Uřad vlády CR, oddělení protokolu, rozhodl nebo rozhodlo o jmenování nového náměstka? Obecným pravidlem je, že shoda se řídí podle jména v podmětu, nikoli přístavkem. V našem případě je podmětem Úřad vlády ČR. Oddělení protokolu je pouze přístavkem a o shodě nerozhoduje. Celá věta by podle tohoto obecného pravidla tedy zněla: Uřad vlády CR, oddělení protokolu, rozhodl o jmenování nového náměstka. Problémem je však to, že obě vyjádření pojmenovávají stejnou skutečnost, a tak mají z komunikačního hlediska velmi podobnou důležitost. Nemůžeme proto za chybu považovat ani řešení shody podle přístavku, tj. Úřad vlády ČR, oddělení protokolu, rozhodlo. Svým způsobem totiž přístavek zpřesnuje, zužuje význam jména v podmětu.

Pokud se součástí podmětu stane osobní zájmeno, stojíme před podobným problémem. Sejdou se nám vedle sebe dva výrazy, které vyžadují odlišné řešení shody. Například ve větě my dívky jsme bývaly podnikavější než chlapci. Máme vedle sebe zájmeno my, a podstatné jméno dívky. V těchto případech je rozhodující plnovýznamové jméno, nikoli zájmeno. Proto píšeme my dívky jsme se dívaly na propagační film, my chlapci jsme zkoušeli své fyzické síly v různých sportovních utkáních apod.

A ještě zbývá jedno upozornění ohledně shody podle smyslu. Ta se často chybně uplatnuje i tam, kde je nenáležitá. Casto slýcháme argument, že např. ve větě plyšoví medvídci leželi smutně na prázdné polici by v přísudku leželi mělo být tvrdé y, protože jde o neživé předměty. Je třeba upozornit, že o shodě rozhoduje životnost podmětu, ne to, zda označuje živou či neživou věc. Medvídci je podstatné jméno životné, proto musí být v přísudku i.
Shoda podle smyslu se týká těch případů, u nichž mluvnický rod podmětu není zřejmý. Např ve větách typu co jsme se s tím jen natrápily (dívky), otiskli to v novinách (všeobecný podmět), stovky posluchačů se sešly, aby slyšeli (podmět s číselným výrazem) apod.

DOTAZY

Máme u nás v redakci spor, jestli jsou správně Tyrolské nebo Tirolské Alpy. Kolega ze Slovenska zastává Tirolské, ostatní (Češi) jsou pouze pro Tyrolské a já osobně bych uznala obě možnosti. Jak je to tedy dle Vašeho názoru?
Podle Pravidel českého pravopisu napíšeme správně "tyrolské Alpy". Správná je pouze varianta s "y", malé "t" píšeme proto, že přídavné jméno není součástí jména zeměpisného.

Mám dotaz ohledně používání slova "inovace".
Musím se přiznat, že mi toto slovo nejde příliš z úst.
Co je česky správně:
1. Inovace v rozpoznání objektů.
2. Inovace pro rozpoznávání objektů.
3. Inovace rozpoznávání objektů.
U slova inovace lze zvolit vazbu s 2. pádem: inovace něčeho nebo předložkovou vazbu se 6. p. (inovace v něčem). Zásadní významový rozdíl mezi nimi není. Vazba se 6. pádem signalizuje, že může jít o inovaci pouze některé složky, kdežto vazba s 2. p., že inovace se dotýká celé věci/jevu.

PŘÍSLOVÍ

Smrdět jako dudek
Většina posluchačů bude zřejmě znát přirovnání spát jako dudek. Méně známe je přirovnání o zápachu dudka. Toto přirovnání vzniklo proto, že mládata dudka na obranu proti nepříteli vypouštějí velmi nepříjemný výměšek páchnoucí po čpavku.
autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.