Smrt Páně zvěstujete

Uvedená slova nacházíme v První epištole Pavla ke Korintským 11,20-29. Smrt Páně stojí v centru nejen velikonočního slavení, ale celého Nového zákona.

U příležitosti velikonočních svátků vysílá Český rozhlas Plzeň mimořádnou Křesťanskou vlnu, ve které o obsahu tohoto výroku z Písma uvažuje Petr Vaďura s farářem ČCE v Trutnově Tomášem Molnárem.