Soutěž: Šumavská mozkovka 2014

Šumavská mozkovka 2014

Šumava je překrásný kout Evropy, ve kterém se snažíme, jako v jednom z mála míst v Evropě, uchovat divokou přírodu. To je lákavé nejen pro turisty, fotografy, filmaře, ale také pro vědce, kteří tu mají jedinečnou možnost pozorovat nejrůznější přírodní procesy. Na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava probíhají každoročně desítky různých krátkodobých nebo i dlouhodobých zkoumání a monitoringů, které přinášejí zajímavá a nezřídka překvapivá zjištění.

Některá z nich vám chceme představit zábavnou formou v rámci soutěže Šumavská mozkovka 2014. Do prvního ročníku tým pracovníků NP a CHKO Šumava oslovil několik vědců se žádostí, aby zpracovali svůj šumavský výzkum do takzvaného popularizačního textu. Ten musí být srozumitelný i pro širokou, laickou veřejnost, protože ta rozhodne o tom, který ten výzkum je nejzajímavější nebo nejsympatičtější.

Do 1. ročníku soutěže Šumavská mozkovka bylo vybráno pět výzkumů, které zpracovávali vědci z různých koutů České republiky. Vědci se je snažili popsat v článcích, které si můžete přečíst na níže uvedených stranách, a vy máte možnost hlasovat pro tu práci, která vás nejvíce oslovila. V rámci spolupráce mezi Správu Národního parku Šumava a Českým rozhlasem Plzeň vědci prezentovali své výzkumy i v rozhlasovém vysílání.

Jednotlivé soutěžní projekty, včetně zvukového záznamu představní jejich autory, najdete zde:

Hana Šantrůčková: Letokruhy vyprávějí
Jan Holec: Chrám vzácných hub
Pavla Čížková: Je to mrtvý les nebo není?
Jakub Hruška a kol.: Odumření dospělého lesa po kůrovcové gradaci povodně nezpůsobuje
Vojtěch Čada: Letokruhy vypráví příběh o historii horských smrčin na Šumavě

Hlasovat pro jednotivé projekty můžete:

  • prostřednictvím e-mailu mozkovka2014@npsumava.cz

    Do hlasovacího e-mailu napište vámi vybraného autora a kontakty na Vás (jméno, adresa, e-mail, telefon). Do předmětu e-mailu vložte heslo Mozkovka 2014.

  • nebo zasláním hlasu pro vámi vybraný článek poštou
    Stačí jen na formuláři, který je součást tištěného časopisu Šumava označit článek, který se vám nejvíce líbil, vložit jej do obálky, kterou označíte Šumavská mozkovka 2014 a zaslat na adresu Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk.

    Každý může hlasovat pouze jednou buď na emailem nebo poštou.

Uzávěrka soutěže je 8. února 2015, slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 13. února 2015, na kterém vědec, jehož článek obdrží nejvíce hlasů, získá cenu Šumavská mozkovka. Zároveň bude vylosován jeden šťastlivec, který získá bezplatné ubytování pro dvě osoby na víkend, tj. na dvě noci, na ubytovacím zařízení Správy NP a CHKO Šumava v termínu dle vlastního výběru (Více v pravidlech pro vyzvednutí výher). Další dva vylosovaní hlasující získají věcné ceny.

O nejlepším popularizačním textu bude v doprovodném hlasování rozhodovat také odborná porota složená z pracovníků čtyř českých národních parků.

Hlavní cenou pro vědce je ale Šumavská mozkovka, která se bude udělovat za hlasy od široké veřejnosti. Vítěz získá plastiku mozkovky rosolovité, což je velmi vzácná houba, která nápadně připomíná lidský mozek. Roste jednotlivě nebo v malých skupinkách, v přirozených až pralesovitých typech lesů ve vyšších polohách na mrtvých kmenech a větvích buků, ale i jiných listnatých a dokonce i jehličnatých stromů. Ascotremella faginea, jak zní její latinský název, je zařazena v červeném seznamu makromycetů České republiky jako zranitelný druh a je chráněna zákonem. A ještě dodáme, že je nejedlá.

Věříme, že tato soutěž vám přinese nejen zábavu, ale také nové, zajímavé informace o Šumavě.

Vyhlašovatelem soutěže je Správa Národního parku Šumava.