Správa Národního parku představila nový návrh zonace

Národní Park Šumava, první zóna (ilustrační foto)
Národní Park Šumava, první zóna (ilustrační foto)

Šumavský národní park změnil návrh připravovaného rozdělení na zóny. Většinou se týkaly konkrétních nemovitostí a lokalit zahrnutých do územních plánů. Nový návrh reaguje na připomínky veřejnosti.

K původnímu návrhu přišlo 236 připomínek. Velikost zóny s nejpřísnějším stupněm ochrany se téměř nezměnila. „Jelikož jsme zohlednili většinu připomínek, změnil se původní návrh zonace. Například zóna kulturní krajiny je větší o zhruba 300 hektarů a tvoří tak 1,2 procenta z celé plochy národního parku Šumava. Zóna přírodní se prakticky nezměnila, rozprostírá se na 27,7 procentech,“ řekl mluvčí parku Jan Dvořák.

Více než 100 podnětů k zonaci dorazilo od majitelů pozemků na území NP Šumava, obyvatel, zemědělců nebo spolků. 130 připomínek bylo od obcí.

S upraveným návrhem, který bude 5. dubna projednávat Rada Národního parku Šumava, je možné se seznámit na internetových stránkách Národního parku Šumava.

„Nejčastějšími požadavky byly převody určitých pozemků z jedné zóny do druhé. Konkrétním případem je třeba hřbitov na Knížecích Pláních, kde na základě požadavku starostky Borových Lad Jany Hrazánkové byl tento hřbitov převeden ze zóny soustředěné péče do zóny kulturní krajiny. Podobné je to i s částí obce Borová Lada Nový Svět," vysvětlil Jan Dvořák.

Rozšiřování bezzásahových zón musí počkat

Některé připomínky podali také vědci, kteří chtěli, aby do nejpřísnějšího bezzásahového režimu připadlo 53 procent území Šumavy. Park však uvedl, že navýšení zóny přírodní může nastat ve chvíli, kdy další plochy lesů budou odolnější proti případnému dalšímu rozšiřování kůrovce.

Upravenou podobu zonace bude 5. dubna řešit Rada Národního parku Šumava. „Po jednání v Radě návrh společně i s obdrženými připomínkami předáme ministerstvu životního prostředí, které připraví zonaci do podoby vyhlášky, již pošle do legislativního procesu," uvedl Ředitel NP Šumava Pavel Hubený. Návrh schválený ministrem životního prostředí vymezí podobu Šumavy na následujících 15 let.