Srovnání Hospodina s modlami a pád dcery babylónské

Izajáš 28. část Biblický text: Izajáš 46. a 47. kapitola V pořadu Na Křesťanské vlně Plzně pokračujeme v rozhlasovém seriálu výkladu biblické knihy Izajáš. Ve 46. kapitole prorok znovu otevírá téma srovnání Hospodina s modlami poukazem na jejich nemohoucnost. V kapitole následující líčí pád dcery babylónské. Hostem pořadu je děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Gabriela Vlková.