Stacionář pro seniory začal fungovat v areálu bývalé plzeňské nemocnice

8. duben 2015

Denní stacionář pro seniory začal fungovat v areálu bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech. Fakultní nemocnice Plzeň tak chce nabídnout pomocnou ruku při péči o seniory.

„Posláním Denního stacionáře je umožnit lidem vyššího věku, kteří potřebují dohled a péči druhé osoby, aby se jejich život při pobytu ve stacionáři podobal běžnému životu a pečující rodiny se mohly plně věnovat pracovním povinnostem. Stacionář je koncipován pro věkovou kategorii lidí 60+, kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost," vysvětlil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, který je nositelem myšlenky tohoto zařízení.

Co nabízí stacionář klientům

„Provoz stacionáře je v pracovních dnech od 6 do 18 hodin, poslední senior opouští zařízení v 17.30 hodin. Rodina, nebo jiná osoba blízká, každé všední ráno přiveze klienta do stacionáře a dle předchozí domluvy si jej po obědě nebo během pozdního odpoledne odváží zpět do rodinného prostředí. Máme kapacitu 20 míst a důležité je upozornit na skutečnost, že základem komfortu pro každého klienta je odpočinkové denní lůžko," představila základní údaje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová.

Denní stacionář pro seniory v areálu bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech

Kromě odborně proškoleného personálu se klientům bude věnovat i fyzioterapeut, ergoterapeut, kadeřnice nebo masér. Společenství ve stacionáři napomáhá seniorům začlenit se do nové společnosti, k navázání kontaktu se svými vrstevníky a k udržování zájmu klientů o dění ve společnosti. Součástí nabídky jsou i fakultativní služby (pastorační služba nebo drobné nákupy) a mnoho aktivizačních programů (procházky v areálu, trénink paměti, ergoterapie a další).

Zařízení Denního stacionáře se nachází v samostatné budově s bezbariérovým přístupem osobním i dopravním výtahem, k dispozici jsou označená parkovací stání pro přivážení a odvážení klientů.

Podrobné informace získáte na stránkách Fakultní nemocníce Plzeň.

Jak postupovat při zájmu o službu
Poskytování služeb v DESS předchází jednání s klientem (případně s jeho rodinou) o poskytnutí sociální služby.

  • v případě zájmu využívání služby DESS je nejvhodnější obrátit se na zdravotně-sociální pracovnici, která zájemci zprostředkuje detailní informace o ambulantní službě včetně předání tiskopisu Žádosti o přijetí do DESS pro seniory; nezbytnou součástí žádosti je formulář Vyjádření praktického lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
  • v případě omezení svéprávnosti (rozhodnutím soudu) či notářsky ověřené plné moci osoby k jejímu zastupování je nutné tento dokument zdravotně-sociální pracovnici předložit
Spustit audio