Stále nepřístupný je památník Mohyla v Tachově. Důvodem je jeho havarijní stav

Město Tachov opraví památník Mohyla, který připomíná 232 obětí pochodu smrti
Město Tachov opraví památník Mohyla, který připomíná 232 obětí pochodu smrti

Místo, které připomíná více než 230 obětí pochodu smrti, je ve špatném stavu. Tachovská radnice proto loni na konci roku památník uzavřela a chystá jeho opravu.

Kolem památníku, tedy návrší, kterému dominuje sloup s trnovou korunou, jsou natažené pásky a je tu vysvětlující cedule, že místo je v havarijním stavu a lidé se proto nemají přibližovat. Tak je to zhruba od začátku prosince. Tehdy se při namátkové kontrole ukázalo, že sloup je poškozený, v dolní části se odloupl kus betonu a konstrukce je zrezivělá. Havarijní stav pak potvrdilo i statické posouzení, podle kterého dokonce hrozí zřícení sloupu.

Mohylu chce město Tachov samozřejmě zachovat. V úvahu přicházejí dvě možnosti - buď poškozený sloup s trnovou korunou opravit, nebo vytvořit repliku. Podle Soni Vrbové z Odboru rozvoje a investic městského úřadu Tachov se připravuje úprava celého areálu včetně zeleně.

Právě dnes na místě zástupci města jednali s památkáři a dalšími dotčenými orgány a organizacemi o tom, jak památník opravit. Město investuje do opravy vlastní prostředky, chce využít i dostupné dotační tituly.

Pietní místo je tu od roku 1948 a konají se tu vzpomínkové akce. Vzhledem k plánované opravě letos tady pietní akt v dubnu nebude. Přesto město podle Soni Vrbové místo provizorně upraví tak, aby sem lidé mohli přijít a vzpomenout.