Stát musí zastavit geologické průzkumy v lokalitách vytipovaných pro stavbu úložiště jaderného odpadu

6. březen 2017

Správa úložišť radioaktivních odpadů už nesmí provádět průzkumné práce v sedmi lokalitách vytipovaných pro stavbu úložiště jaderného odpadu. Týká se to i lokalit Březový potok a Čertovka na západě Čech.

Průzkumy zakázalo Ministerstva životního prostředí. To akceptovalo argumenty dotčených obcí i spolků a rozhodlo, že žádost Správy úložišť radioaktivních odpadů o prodloužení doby platnosti průzkumných území o dva roky je bezpředmětná. Na konci loňského roku totiž vypršela platnost stanovených průzkumných území a není tedy co prodlužovat.

To ovšem neznamená, že se hledání vhodného místa pro stavbu úložiště zastaví. Správa úložišť komentovala rozhodnutí Ministerstva životního prostředí tak, že zamítavé stanovisko nemá vliv na průběh hodnocení stávajících lokalit. Správa chtěla prodloužit povolení proto, aby mohla upřesnit požadavky na geologické práce v dalších etapách.

Pokud se to nepodařilo teď, požádá Správa úložišť o další povolení a průzkumy budou pokračovat v dalších letech. Koncem roku 2018 by tak mělo být jasné, které čtyři lokality postoupily do užšího výběru pro stavbu úložiště.

Hlas lidu

Proti úložišti i proti průzkumu již několik let hlasitě vystupují obce na Horažďovicku, kde je jedna z vytipovaných lokalit Březový potok. Starostové Chanovic nebo Pačejova dlouhodobě požadují, aby se změnila legislativa a dotčené obce získaly větší práva.

Zároveň chtějí, aby byla stanovena jasná kritéria pro průzkum lokalit a jejich vyhodnocení a to se taky podle nich zatím nestalo. 22. dubna proto obce v lokalitách vytipovaných pro stavbu úložiště jaderného odpadu uspořádají třetí ročník Dne proti úložišti.

autor: lum
Spustit audio