Strávit víkend či strávit prázdniny - to je moc dlouhé. Vymysleli jsme kratší výrazy

14. červen 2022

Jazykovědkyně Helena Chýlová vysvětluje některá slovesa, která jsme si utvořili, aby naše vyjádření byla úspornější.

Přejatá slovesa nebo slovesa odvozená od cizích či přejatých podstatných jmen získávají v češtině příponu -ova(t). Například sportovat, telefonovat nebo financovat. V poslední době přibývá sloves, která vyjadřují vztah k času, trávení časového období pojmenovaného substantivem - třeba nocovat odvozené od slova noc. Nově se od např. od slova víkend odvozuje víkendovat nebo od slova prázdniny prázdninovat.

Jsou tato slovesa spisovná?

Některá ano, některá ne. Tradiční slovesa jako nocovat jsou spisovná, neutrální, slovesa jako víkendovat nebo prázdninovat bych označila jako substandardní, stojící na hranici spisovnosti, hovorová.

Proč si nevystačíme s vyjádřením strávit víkend či strávit prázdniny a vytváříme nová pojmenování? Prostě se chceme vyjadřovat úsporně a výhodou takto vytvořených sloves je jednoslovnost.

Tento postup jde ještě dál a zejména v jazyce reklamy nebo marketingu se můžeme setkat se slovem víkendování sloužícímu k určitému ozvláštění jazyka, které může mluvčí zaujmout. Jde o synonymní vyjádření slov víkend či víkendový pobyt. A stejně tak se začíná užívat i prázdninování s významem prázdniny nebo určitá prázdninová akce.

autor: Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.