Šumavský park vykupuje přírodně cenné pozemky

29. březen 2018

Osm milionů korun na území chráněné krajinné oblasti a devět milionů přímo v Národním parku Šumava. Tolik stály pozemky, které v posledních dvou letech koupila správa parku. Jedná se často o přírodně cenné lokality. O výkupu zhruba dvacítky dalších pozemků teď správa šumavského parku jedná.

17 milionů korun zaplatila v posledních dvou letech Správa Národního parku Šumava za přírodně zajímavé pozemky. Chce tak předejít případné zástavbě nebo podobnému využití přírodně cenných lokalit. Zájem má přitom o nejrůznější typy pozemků od lesů přes louky až po mokřady. 

Jednou z nedávno vykoupených lokalit je několik hektarů lesů kousek nad Churáňovem. Správa parku je koupila loni, aby tak propojila od sebe oddělené lesní plochy, které spravuje.

„Je to les převážně smrkový, může se tady zasahovat. Ale my tady v blízkosti máme svoje pozemky. Tím si tedy ty svoje lesní pozemky zcelujeme. Pro nás obecně jsou důležité každé lesy," uvedl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Během posledních dvou let už Správa Národního parku Šumava vykoupila desítky hektarů lesních i nelesních pozemků nebo třeba mokřadů. Jedná se o pozemky nejen na území samotného národního parku ale také Chráněné krajinné oblasti Šumava.

„Řada pozemků je přírodně velmi cenná a my předpokládáme, že nejlepší ochranu přírody může udělat právě stát prostřednictvím svého orgánu ochrany přírody, tedy Národního parku Šumava. Proto o ně máme zájem," vysvětlil Jan Dvořák.

Šumavský park vykoupil rašeliniště Vlčí jámy, kupuje ale i louky s orchidejemi

Jednou z takovýchto přírodně cenných lokalit je například oblast nedaleko Vlčích jam na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. Tento prostor správa národního parku vykupovala kvůli rašeliništím.

„Je to jedna z lokalit, kde se ty pozemky vykupovaly právě s cílem, abychom mohli toto rašeliniště znovu zavodnit a obnovit ta původní cenná společenstva. Zatím jsou tu plochy obnažené rašeliny, jsou v tom kanály. Ty bychom chtěli zase zablokovat a umožnit, aby na tom rašeliništi rostla mokřadní rašelinná vegetace," popsala plán odbornice na rašeliniště Iva Bufková.

Významná ale nejsou jen rašeliniště. Správa šumavského parku vykupuje také plochy, kde jsou například velmi cenná luční společenstva s orchidejemi a dalšími vzácnými druhy, které by jinak mohly být zničeny.

„Kdyby se třeba zastavěly, tak by zmizely z toho území, což by byla obrovská škoda jednak pro to druhové bohatství, ale i pro tu nádheru, kterou Šumava skýtá všem turistům," doplnila Iva Bufková.

V tuto chvíli Správa národního parku Šumava řeší zhruba dvacítku dalších případů výkupů. V ideálním případě očekává, že se pozemky podaří vykoupit v nadcházejících měsících, resp. letech. Výkup pozemku je totiž časově náročný a podle mluvčího správy národního parku Jana Dvořáka může trvat několik měsíců i rok. Na nákup pozemků dostává správa šumavského parku dotace ze státního fondu životního prostředí.

autoři: en , sch
Spustit audio