Tady žili Židé

19. červen 2004

Dílo židovského filozofa Edmunda Husserla ovlivnilo nejen myšlení, ale i umění 20. století, jeho bezpředsudečné nazírání věcí jakoby zevnitř je vlastně filozofickým principem kubismu i abstrakce a dalších moderních uměleckých směrů. Ve způsobu uchopení světa z vnitřního smyslu jsme my Evropané dědici židovské tradice myšlení.

V Husserlově rodném Prostějově zbylo z židovské čtvrti asi pět domů a filozofovo jméno bylo po dlouhá léta zapomenuto. O velikosti někdejšího "hanáckého Jeruzaléma" svědčí už jenom hřbitov.

Stará synagoga v Plzni se ukrývá ve dvoře domu ve Smetanových sadech a její opravy každý rok pokročí. Město Plzeň o své židovské dědictví dbá nejen díky tomu, že je sídlem Židovské náboženské obce, ale také díky systematické práci a nevyčerpatelné energii fotografa Radovana Kodery, který postupně zdokumentoval stav všech židovských památek v Plzeňském a většiny v Karlovarském kraji, prohledal archivy a dokumentaci Ústavu památkové péče, kde je zaměstnán, a uspořádal v prostorách Staré synagogy v Plzni už několik výstav. Ta současná s názvem Tady žili Židé dokumentuje židovské památky západních Čech. Jen málo jich zůstalo zachováno a návštěvník je překvapen, že zatímco synagogy ve velkých západočeských lázních a pohraničních městech vzaly za své zejména při "křišťálové noci", židovské památky na venkově jsme zničili až po válce. Cituji z vystavených dokumentů: v Horažďovicích synagoga "nevhodně zasahuje do plánované výstavby", a proto je žádáno o její vyjmutí z památkové ochrany a o demolici - rok 1980. Péči o židovský hřbitov krajská památková péče s licoměrnou lítostí odkazuje na Židovskou náboženskou obec - rok 1966. Židovský hřbitov v Tachově s hrobem zázračného rabína Nachuma Sofera hrubě porušen v roce 1968 - nejcennější staré náhrobky proti židovské tradici převezeny do Mariánských Lázní, na jejich místě postavena stavební buňka, rabínův náhrobek zmizel. Letošní Obec roku - Nečtiny - zbořila synagogu v roce 1988. Synagogy byly předělány na obecní a poštovní úřady, byty, autoopravnu, posilovnu, rekreační chalupy a nejčastěji na hasičské zbrojnice.

Stará synagoga v Plzni

"Protože zemřelí Židé byli pohřbíváni zásadně v prosté rakvi a v rubáši, bez ohledu na postavení a majetek, je vykradačství hrobů nejen činností hrůznou a trestuhodnou, ale také zcela marnou a zbytečnou," stojí v katalogu výstavy.

Přijme-li Evropský parlament v preambuli Evropské ústavy větu o křesťanské tradici Evropy, musíme si uvědomit, že do ní patří nejen ušlechtilé myšlenky rovnosti před Pánem Bohem a odpuštění, ale také ustanovení IV. lateránského koncilu o segregaci Židů i ze středověku přežívající přesvědčení o jejich dědičné vině za ukřižování Krista. Jako projev upřímného pokání se můžeme s filozofem Husserlem podívat na jevy naší reality nikoli zvenčí, kdy vidíme zejména, jak vypadají, ale také zevnitř: jaký mají smysl. A pak se pokorně postavit k tomu, co se ukáže.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.