Univerzita třetího věku zkvlitňuje život seniorů

21. únor 2007

Přibližně 900 lidí ročně se účastní kurzů Univerzity třetího věku pořádané Západočeskou univerzitou (ZČU) v Plzni. Vzdělávací programy technického, přírodovědného, uměleckého i humanitního zaměření připravené na šest semestrů navštěvuje ročně na 700 studentů v Plzni a 200 v Chebu. Přestože přesné celorepublikové údaje nejsou k dispozici, odhady hovoří o 14.000 až 18.000 studentech ročně. Seniorskému vzdělávání na univerzitní úrovni se věnuje 20 z 24 veřejných vysokých škol.

Tento typ studia má podle předsedy asociace univerzit třetího věku Petra Vavřína pro seniory význam nejen v získávání nových zkušeností. Minimálně z 51 procent jde o to zlepšit kvalitu života seniorů. Ve světě se začalo s univerzitami pro seniory v 70. letech 20. století, v někdejším Československu poprvé v 80. letech.

Podle některých údajů tvoří až 80 procent studentů univerzit třetího věku ženy, tomu odpovídá i tematické zaměření kurzů. Kromě humanitních kurzů mají senioři nemalý zájem také o počítačové kurzy. Zatímco zpočátku se chtěli s počítačem hlavně naučit kvůli komunikaci s dětmi v zahraničí, nyní je stále častěji využívají při vlastním studiu.

Logo

V Plzni, která kurzy univerzity třetího věku otevřela například i ženám na mateřské dovolené i mladším lidem, je věkový průměr 63 let. Nejstaršímu studentovi je 83 let. Seniorské vzdělávání ZČU nabízí od roku 1992 - 1993 a jak uvedl prorektor Západočeské univerzity František Ježek, senior, který se vzdělává, nestůně. Potvrdily to dokonce i některé studie.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio