V Českém lese potkáte jaky z Asie, díky nim a dalším zvířatům tu rostou vzácné rostliny

10. červenec 2024 19:10

Věděli jste, že v chráněné krajinné oblasti Český les můžete potkat jaka domácího původem z Asie? Chová je organizace Českého svazu ochránců přírody z Libosvár. Jaci spásají chráněné louky, aby tam mohly růst ohrožené druhy rostlin.

Jaci spásají chráněné louky v Českém lese

O víc než 50 procent se letos navýšila plocha území chráněné krajinné oblasti Český les, kterou spásají zemědělská zvířata. Napomáhají tak zachovávat cenné přírodní lokality a uzpůsobují je pro život vzácných druhů rostlin i živočichů. Jedním z takových míst je i lokalita Na Požárech u Rozvadova na Tachovsku. Se správci chráněné krajinné oblasti nejen tam spolupracuje organizace Českého svazu ochránců přírody z Libosvár na Domažlicku.

Hlídač

„Zvířata narušují drn a vytvářejí plošky pro klíčení rostlin, jinak by se chráněné rostliny v hustém porostu trav nedokázaly uchytit,“ vysvětluje bioložka Markéta Kašparová. V lokalitě najdeme díky zvířecímu spásání třeba prstnatec májový nebo vzácnou vrbu borůvkovitou.

Organizace chová ovce a kozy, ale také jaky domácí. Ti patří mezi nejodolnější a nejskromnější druhy skotu. Zároveň se jedná o malá zvířata, která jsou schopná spásat i místa, kam by se velký skot nedostal.

autoři: Anna Matuštíková , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio