V okolí spaloven v Evropě, včetně chotíkovské, jsou škodlivé dioxiny. Našly se třeba ve vejcích

4. březen 2022 11:14, aktualizováno

V okolí spalovny odpadu v Chotíkově u Plzně našli ekologové ve vejcích vysoké hodnoty zdraví škodlivých dioxinů. Může za to tato spalovna? Její provozovatel se nebrání dalšímu výzkumu a jednání.

Okolí několika spaloven odpadu v Evropě je znečištěné vysoce jedovatými látkami. Konstatovala to ekologická organizace Zero Waste Europe, která usiluje o další využití odpadu bez jeho spalování a vypouštění do půdy, vody a vzduchu. V rámci výzkumu našla vysoké hodnoty dioxinů a dalších zdraví škodlivých látek v okolí spaloven ve Španělsku, Litvě, ale také v okolí spalovny v Chotíkově u Plzně. Výzkumníci zjišťují, jestli a případně do jaké míry jsou zdrojem těchto látek právě spalovny.

Škodlivé látky ve vejcích

Ekologové zkoumali jehličí, mech nebo slepičí vejce do zhruba pěti kilometrů od spalovny. „Vejce ze 7 z 8 zkoumaných lokalit překračují limit pro dioxiny a furany nebo polychlorované bifenyly,“ řekl Ivo Kropáček z hnutí DUHA. Vejce z poloviny zkoumaných lokalit podle něj překračují bezpečnou úroveň, a pokud by se prodávala na trhu, tak by musela být stažena.

„Když by člověk snědl jedno z těch vajec, tak by vyčerpal svůj limit na celý týden,“ řekl lékař Miroslav Šuta. Dioxinové látky jsou podle něj řazeny mezi karcinogeny, mohou narušovat činnost hormonů, funkci srdce a cév, a pokud jsou těmto látkám vystaveni mladí muži, tak by mohli mít později problémy s kvalitou spermatu.

Nejsou zohledněna lokální topeniště

Spalovnu v Chotíkově provozuje Plzeňská teplárenská. „Při spalování komunálního odpadu k produkci takových látek dochází, nicméně dlouhodobě plníme emisní limity nejen ty zákonné, ale i budoucí emisní limity. Zařízení v Chotíkově nemůže být zdrojem takového znečištění. Velmi málo je v takových studiích zmiňován vliv lokálních topenišť, případně spalování odpadů v lokálních topeništích,“ uvedl výrobní ředitel společnosti Jan Skřivánek.

„Chtěli jsme se podívat, zda v okolí spaloven nejsou zvýšené emise a ukázalo se, že jsou. Je otázka, jestli za to můžou doopravdy ty spalovny, to musíme zjistit,“ dodal Kropáček. Jinak to ale vidí Janek Vähk, programový koordinátor bruselské ekologické organizace Zero Waste Europe: „Pokud jde o spalovnu u Plzně, je svým způsobem výjimečná díky svému izolovanému umístění, kontaminace tak musí pocházet ze spalovny.“

Výzkum bude pokračovat

Problém je dle názoru bruselské organizace v tom, že vypouštěné látky se neměří nepřetržitě, emise totiž nejvíce vznikají v době vypnutí spalovny kvůli odstávce nebo rozehřívání se. Podle Skřivánka ale měří spalovna emise podle zákonných norem, i v době odstávky nebo najíždění, je v procesu čištění spalin. Provozovatel je ochoten se o výsledcích výzkumu dál bavit. Zástupci organizací, které měření prováděly, výsledky zašlou příslušným úřadům zodpovědným za ochranu životního prostředí, v květnu pak provedou studii znovu.

autor: Lukáš Milota | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio