V Plzni se připravuje další ročník Senior akademie

22. červenec 2016

Po úspěšných ročnících v rámci městských obvodů Plzeň 2 a Plzeň 3 se bezpečnostně preventivní vzdělávací program přesune na další místa. Tentokrát se mohou hlásit lidé z městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 4. V uplynulých letech absolvovala Senior akademii více než stovka „studentů“.

Vaše bezpečí naše priorita - to je hlavní slogan Městská policie Plzeň, která vzdělávací program připravuje ve spolupráci s jednotlivými obvody. Zaměřený je na seniory a osoby ZTP a tvoří ho osm přednáškových bloků.

Lidé se mimo jiné dozvědí, jak si nenechat ublížit, jaká hrozí nebezpečí na prodejních akcích, stranou nezůstane ani problematika domácího násilí nebo bezpečnosti v silniční dopravě. Senioři se naučí i základy první pomoci nebo zvládat mimořádné události. Bezpečnostně preventivní projekt trvá tři měsíce a přednáškové bloky spolu s exkurzemi budou vždy jeden den v týdnu. Na závěr obdrží každý účastník absolventský list Plzeňské senior akademie.

Pro občany Městského obvodu Plzeň 1 je začátek Senior akademie naplánován 1. září 2016 v L-Klubu Obvodní knihovny Lochotín ve Studentské ulici a přihlášky jsou přijímány na Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Pro občany Městského obvodu Plzeň 4 začíná 20. září v zastupitelském sále UMO Plzeň 4 v Mohylové ulici, na úřadě se také přijímají přihlášky.

Spustit audio