V Rokycanech otevřeli Speciálně pedagogické centrum pro děti s autismem

9. duben 2017

Rodiče dětí s poruchou autistického spektra z Rokycanska už nemusí dojíždět do Národního ústavu pro autismus do Prahy. V Rokycanech totiž otevřeli Speciálně pedagogické centrum při NAUTISu. Školské poradenské zařízení nabízí bezplatně služby zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem a bude sloužit pro zhruba 50 klientů.

„Středisko bude poskytovat standardní služby školského poradenského pracoviště tak, jak je běžné. To znamená, že klienti získají podporu v rovině integrace do škol, výběru školy, poradíme pedagogům, jakým způsobem zvládat potřeby toho dítěte, a vystavíme doporučení pedagogických opatření,“ říká speciální pedagožka Hana Marková, která speciální centrum v Rokycanech povede.

Než se otevřelo rokycanské centrum, mohli rodiče navštěvovat speciálně pedagogické centrum v Plzni- Skvrňanech nebo speciálně pedagogické centrum NAUTIS v Praze.

Rodiče dětí s poruchou autismu založení centra v Rokycanech uvítali

„Vznik centra v Rokycanech je to moc dobrá věc, protože nejbližší centrum je v Praze, kde jsou čekací doby i půl roku. My středisko zatím navštěvujeme podle potřeby. Syn zde podstoupil vstupní vyšetření, kde mu byla upravena diagnóza a doporučili mu nějaká opatření do školy. Vždy, když se objeví nějaký problém, tak centrum kontaktujeme. Oni se potom jedou podívat do školy nebo my přijdeme sem a dostaneme další rady a plány, jak máme pokračovat dál,“ uvedla Michaela Zajíčková, jejíž syn je jedním z klientů centra.

Dětí s autismem přibývá, potvrzuje ředitelka Speciálně pedagogické centra při Národním ústavu pro autismus, Věra Čadilová: „ Celosvětové statistiky uvádí až dvě procenta lidí s poruchou autistického spektra v populaci. Když jsem začínala v oboru pracovat, mluvilo se o 0,7 procenta, dnes o dvou procentech, takže ten nárůst je evidentní. Hovory o tom, že diagnóza autismu je nadužívaná tedy jasně vyvrací daná čísla.“

Vznik centra v Rokycanech podpořilo město Rokycany i Plzeňský kraj.

autoři: čer , jik
Spustit audio