V soboteckém parku stojí neobvyklý meditační prostor Dům pod půlměsícem

1. leden 2024

Nad městem Sobotkou v Českém ráji se tyčí kopec se zámečkem s neobvyklou špičatou střechou, na jejímž vrcholu je patrný zlatý půlměsíc. Na úpatí kopce vyznačil Ital Claudio Parmiggiani místo obklopené jabloňovým sadem. Právě tam, v parku za soboteckou radnicí stojí skulptura z pálených cihel, z jejíhož středu lze spatřit zmíněný půlměsíc.

Skulptura nazvaná Dům pod půlměsícem vznikla roku 1991 a je součástí uměleckého projektu Une sculpture, jehož výsledek není nikdy možné spatřit v celku. Pro stavby je společný použitý materiál, jímž je pálená cihla.

První část, která představuje SEVER, byla postavena roku 1975 v Collebeatu u Brescie v Itálii pod názvem Clavis – Klíč. Druhá skulptura, nazvaná Pietra – Kámen vznikla v roce 1983 na Fisher´s Island na Nilu v Egyptě a symbolizuje JIH. Třetí v pořadí byla Torre – Věž, která stojí od roku 1989 u zámku Saint-Géry u Albi na řece Tarn ve Francii a znázorňuje ZÁPAD. Sobotecká skulptura Casa sotto la luna – Dům pod půlměsícem představuje VÝCHOD a celé dílo italského umělce uzavírá. Za tečku pak lze považovat nápis Siate Misteriosi – Buďte tajemní, který se nachází uvnitř stavby.

Dílo je rozložené v prostoru a v čase

„Jako ideální muzeum jsem si vybral svět. Čtyři země, ve kterých je dílo umístěno, představují čtyři hypotetické hlavní body na světě, spolu tvoří jednu bázi, ve které má kořeny, z níž vyrůstá. Jeho duchovním poselstvím je myšlenka, že k poznání celého díla je třeba uskutečnit cestu od jedné jeho součásti ke druhé, teprve potom je úplné. Přitom však je nikdy nemůžeme vidět najednou, vcelku, protože je rozloženo v prostoru a v čase. Nemůžeme si ho přivlastnit a dokonale poznat. Když směřujeme k jedné části, zároveň se vzdalujeme od druhé, a i když jsme vykonali celou pouť a uviděli všechny čtyři části, cesta nekončí, nikdy dílo neznáme a nechápeme úplně, nemůžeme je zcela a dokonale vysvětlit, interpretovat. Je jakýmsi alegorickým vyjádřením nikdy nekončící cesty našeho hledání, poznání, lidského života,“ přiblížil svůj neobvyklý záměr italský umělec Claudio Parmiggiani.

Parmiggianiho Dům pod půlměsícem po obnově

Skulpturu tvoří dvanáct cihlových stěn uspořádaných do tří soustředných kružnic. V jednom z průzorů do krajiny se zřetelně rýsuje barokní zámeček Humprecht se zlatým půlměsícem na střeše. Podle představy autora mělo dílo splynout s okolním prostorem, Parmiggiani do něj nechtěl nikterak zasahovat.

Dům pod půlměsícem v Sobotce po obnově

Stavba z pálených cihel ale neodolala místním klimatickým podmínkám, začala chátrat a začátkem roku 2015 byl Dům pod půlměsícem smutnou, rozpadající se skulpturou, která ztratila své kouzlo, a vejít dovnitř bylo možné jen na vlastní nebezpečí. Zastupitelstvo města se proto rozhodlo dílo zachránit jako součást novodobé historie města a vystavět její věrnou, zpevněnou kopii. Na konci roku 2015 k ní nainstalovali osvětlení.

Meditační prostor s energií

Dům pod půlměsícem v Boleslavské ulici v Sobotce patří k místům, která mají specifickou atmosféru, proto je dobré se tam nejen zastavit, ale také chvíli postát a přemítat a hledat svůj vztah k okolnímu světu.

Radní v Sobotce chtějí městský park v těsné blízkosti skulptury využívat i jako oficiální místo pro svatební obřady. „Před lety jsem tu osobně oddával přátele a z vlastní zkušenosti vím, že je to prostor, který má své nesporné kouzlo,“ dodal sobotecký zastupitel Jan Janatka.

autor: VaW
Spustit audio