Velikonoční jezdci na Horní Lužici

Jeden z nejpůsobivějších velikonočních obřadů dodržují už po staletí Lužičtí Srbové, slovanská národnostní menšina, obývající část Saska.

Tisíce mužů tam o velikonoční neděli osedlá své nazdobené koně a vydává se na tzv. Křižerjo neboli velikonoční Křižáckou jízdu. Tento vizuálně impozantní obřad dodržuje spousta rodin na Horní Lužici (jejímž centrem je město Budyšín), chová kvůli němu koně a vyrábí jim na postroje speciální ozdoby z malých mušliček, které se používají čistě na Velikonoční křížáckou jízdu.

Jezdcem na Křížerjo se může účastnit chlapec, který dovrší 15 let a zpravidla se tato činnost dědí z otce na syna, případně se velikonočními jezdci stanou oba. Poslechněte si v reportáži.

Spustit audio