Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám

1. červenec 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 37. část; Biblický text: Izajáš 55;Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

Hospodin zve svůj lid, aby přišel a kupoval víno a mléko bez peněz a bez placení. Tento obraz Božího milostiplného pozvání patří k nejznámějším pasážím knihy Izajáš.

Prorok vybízí své posluchače, aby se po Hospodinu dotazovali, aby jej hledali, dokud je to možné. V závěru pojednává o moci Božího slova, které se nikdy nevrací ke svému dárci prázdné, ale vždy vykoná úkol, pro který bylo sesláno.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio