Vysoké školství je podfinancované, říká nový rektor Západočeské univerzity Miroslav Lávička

6. duben 2023 17:00, aktualizováno

Miroslav Lávička už je novým rektorem Západočeské univerzity se vším všudy. Během inaugurace ve středu 5. dubna převzal symboly univerzity, složil slib a přednesl inaugurační projev. V čele univerzity je od 1. března.

Miroslav Lávička bude stát v čele univerzity nadcházející čtyři roky. První úkol, tedy sestavení rozpočtu univerzity na tento rok, už má za sebou, další ho čekají. „Jako priority jsem si stanovil navýšení počtu studujících, nové výzvy na poli vědy a celospolečenských potřeb nebo digitální transformaci univerzity. Rád bych také univerzitu lépe zakotvil v mezinárodně uznávaných žebříčcích a rovněž bych si přál zvýšit počet našich pracovníků se zahraniční zkušeností. Důležitým tématem je pak vytvoření a udržení přívětivého a bezpečného prostředí pro zaměstnance i studující,“ prozradil.

Jedním z problémů, které musí univerzita řešit v současné době, je situace na Fakultě zdravotnických studií. Po rezignaci Lukáše Šticha je fakulta nyní bez děkana. Akademický senát nikoho nového v první volbě nezvolil, konat se proto bude volba opakovaná. „Doufám, že děkan či děkanka budou stanoveni co nejrychleji, aby byla brzy obnovena důvěra ve fakultu ze strany studujících, zaměstnanců i uchazečů o studium. Nicméně volba má pevně daná pravidla a proces je autonomií fakulty, univerzita do něj nezasahuje,“ uvedl Miroslav Lávička. Aktuálně je řízení chodu fakulty v rukou proděkana Denise Mainze.

Úprava financování vysokého školství je nutná, míní rektor

Západočeská univerzita se připojila k akcím upozorňujícím na nedostatečné financování vysokých škol. 24. března bylo vydáno prohlášení České konference rektorů. V něm rektoři vyjádřili hluboké znepokojení ohledně aktuálního stavu financování českého vysokého školství. „Já s plnou vážností vnímám obavy a nespokojenost zaměstnanců především humanitních a společenskovědních fakult, včetně naší filozofické. Rád bych ale zdůraznil, že současná situace je přímým důsledkem dlouhodobého podfinancování celého sektoru vysokých škol. A nepovažuji za šťastná prohlášení, která tvrdí, že nápravu lze hledat výhradně uvnitř škol. Dle mého je nutná úprava financování z úrovně státu,“ uzavřel Miroslav Lávička.

autoři: Jakub Kabourek , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio