Výzkum odpadků v Plzni: Lidé vyhazují hodně zbytků potravin i věcí, které jdou recyklovat

10. únor 2014

Dva roky se antropologové probírali odpadky obyvatel plzeňských městských části Vinice a Sylván. Přestože leží hned vedle sebe, lidé v nich žijí jinak, ukázaly odpadky. Ale málo odpadu třídí v obou čtvrtích.

Čtvrti Vinice a Sylván vznikaly v různé době, proto u nich vědci předpokládali odlišnou skladbu obyvatel.

Podle antropologa Daniela Sosny jsou výsledky překvapivé v tom, že se v určitých věcech moc neliší.

„V odpadu se vyskytuje poměrně velký podíl věcí, které by se daly recyklovat,“ uvádí antropolog Sosna. Podobné jsou si obě části i v množství nespotřebovaných a vyhozených potravin.

Naopak odlišná je skladba vyhozených potravin i jiného zboží.

„Na lokalitě Sylván jsme zaznamenali preferenci kvalitnějších vín. Lidé vyhazovali i poměrně značkové oděvy,“ vysvětluje antropolog. Také se víc přikláněli k čerstvým potravinám a bio výrobkům.

„Na Vinicích jsme zaznamenali velký podíl instančních polévek a omáček,“ doplňuje Daniel Sosna. Místní kupují také více uzenin, jako jsou párky, salámy či paštiky.

Výzkumnici Lenku Brunclíkovou překvapilo množství vyhozených sladkostí, například půlka čokolády ještě zabalená v obalu.

Zkoumání také ukázalo, že většina výrobků pochází z velkých supermarketů.

Čokoláda

Postupně vědci prozkoumali i odpadky z malé vesnice na Tachovsku, která nemá vlastní obchod a je daleko od velkých měst.

„Ve vesničce byla daleko menší pestrost značek a typů potravin,“ konstatuje Daniel Sosna.

Antropolové z Plzně budou ve zkoumání odpadu pokračovat. Chtějí zmapovat větší vzorky, zajímat se budou také například o potravinové návyky cizinců, kteří žijí a pracují v Plzni.

Podobné výzkumy dělali v minulosti vědci v USA, v současné době odpadky zkoumají třeba ve Velké Británii.

autor: lum
Spustit audio