Vzejde ti světlo a nastane věčné veselí

2. září 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 41. část; Biblický text: Izajáš 60. kapitola; Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

Další část prorocké knihy Izajáš přináší zdeptanému Božímu lidu povzbuzení a potěchu. Povstane světlo, dojde k obnově, na které se budou podílet i cizinci. Město Jeruzalém se stane duchovním centrem pro celý svět a všichni se v něm budou moci setkat s Hospodinem.

Do této radostné eschatologické atmosféry nás opět bude uvádět Ivana Gabriela Vlková z CMTF UP v Olomouci. Připravil Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...