Vzejde ti světlo a nastane věčné veselí

2. září 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 41. část; Biblický text: Izajáš 60. kapitola; Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

Další část prorocké knihy Izajáš přináší zdeptanému Božímu lidu povzbuzení a potěchu. Povstane světlo, dojde k obnově, na které se budou podílet i cizinci. Město Jeruzalém se stane duchovním centrem pro celý svět a všichni se v něm budou moci setkat s Hospodinem.

Do této radostné eschatologické atmosféry nás opět bude uvádět Ivana Gabriela Vlková z CMTF UP v Olomouci. Připravil Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio