Vznik České republiky z pohledu Romů: Najednou jsme se stali cizinci

10. leden 2023

Před několika málo dny uplynulo přesně 30 let od vzniku samostatné České republiky. 1. ledna 1993 zanikla tehdejší Česká a Slovenská Federativní Republika a vznikly dva nové samostatné státy.

„Když jsem se tu novinu dozvěděla, byla jsem ještě dost mladá a pamatuji se, že mi to bylo strašně líto,” vzpomíná na rozdělení Československa bývalá redaktorka Českého rozhlasu Jarmila Balážová.

„Samozřejmě jsme tušili, že k tomu dojde. Jako novinářka jsem situaci sledovala a bylo mi to opravdu neskutečně líto. Patřím ke generaci, která byla hluboce spjatá se vším, co bylo slovenské. Dodnes umíme a rozumíme slovensky.”

Života mnoha Romů se vznik nových hranic výrazně dotknul. Na nově vzniklém Slovensku totiž žila podstatná část jejich přátel a hlavně příbuzných. Vysvětluje vedoucí semináře romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Helena Sadílková:

„Velká část Romů v České republice pocházela přímo ze Slovenska, nebo odtud pocházeli jejich rodiče. Vazby v případě rodin byly velmi intenzivní. Lidé na Slovensku trávili prázdniny, jezdili navštěvovat příbuzné, atd. Československé spolupatření v romské populaci bylo mnohem silnější než pro většinu obyvatelstva v Čechách.”

Čtěte také

Rodinu na Slovensku měl také další bývalý redaktor Českého rozhlasu Emil Baláž.

„Tam, odkud naši rodiče pocházeli a kam my jsme každoročně cestovali, jsme najednou museli mít pasy a občanské průkazy. Jezdili jsme vlastně do zahraničí se vším všudy. Vrcholní politici přitom tvrdili, že my občané to ani nepoznáme - že nebudou hranice, kontroly. A samozřejmě že hranice byly určené a kontrolovalo se na nich.”

Kvůli zákonu o občanství, který obě nové republiky přijaly, se také mnoho Romů, kteří žili celý život na území České republiky, stalo státními občany Slovenska, odkud pocházeli jejich rodiče. O české občanství pak bylo potřeba oficiálně zažádat.

„Lidé, kteří neměli vyřízené české státní občanství, se najednou stali cizinci. Slovenské občanství nemělo v době Československa zas až tak velkou relevanci, tzn., že tito lidé často ani neměli doklad o tom, že jsou občany Slovenské republiky.”

Čtěte také

„Část lidí Slováky byla, a ti se stali cizími státními příslušníky, čímž ztratili možnost nejrůznější státní podpory jako je například registrace na úřadech práce, apod.”

A k tomu všemu se se vznikem samostatné České republiky přidal už také dříve přítomný rasismus.

„Útoky proti Romům z důvodu rasy, tzn. proti lidem, kteří byli zvenku identifikováni jako Romové, byly každodenní skutečností. V prvních deseti letech 90.let jenom v České republice došlo k zabití 10 až 12 lidí, a to je vlastně jenom vršek ledovce. V kombinaci se zajištěním občanství došlo ke zhoršení strachu z přímého fyzického ohrožení.”

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...