Začíná 12. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje

18. únor 2015

Prestižní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje vstupuje do svého 12. ročníku. Ten byl 12. února slavnostně vyhlášen v Měšťanské besedě v Plzni. Letošní ročník přináší zásadní novinku. Kromě pěti tradičních kategorií bude soutěž vyhlášena i v úplně nové kategorii - Stavby pro bydlení.

Do letošního 12. ročníku soutěže mohou být přihlášeny stavby z Plzeňského kraje zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2014. Termín uzávěrky přihlášek je 20. března v 15 hodin. Do této doby musí být doručeny přihlášky se všemi náležitostmi na adresu organizátora soutěže, společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS, s. r. o., Dominikánská 3, Plzeň 301 00. Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka.

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014 jsou Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou architektů a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží jako již tradičně převzal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Věřím, že 12. ročník Stavby roku Plzeňského kraje bude bohatý na zajímavé objekty a stavby, které v uplynulém roce vznikly. Plzeňský kraj vloni dokončil dvě významné dopravní stavby, a to úsek západního městského okruhu Domažlická - Křimická v Plzni a silnici, jejíž součástí je most na Jateční ulici v Plzni. Západní obchvat byl financován ve spolupráci s městem Plzeň a patří k nejrozsáhlejším a finančně nejnákladnějším silničním stavbám v posledních letech. Celkové náklady na stavbu činily 870 milionů korun. Projekt, jehož součástí byl nový most v Plzni na Jateční ulici se uskutečnil také ve spolupráci s městem a stavba si vyžádala náklady ve výši 315 milionů korun.", zhodnotil investiční akce loňského roku plzeňský hejtman Václav Šlajs.

Úsek západního městského okruhu Domažlická - Křimická v Plzni
Nový most v Plzni na Jateční ulici

V Plzni se v loňském roce dokončilo několik významných staveb

„Loňský rok byl pro město Plzeň v oblasti rozvoje, investic a budování nových staveb poměrně úspěšný. Uvedeny byly do provozu např. budovy Nového divadla či depa dopravních podniků, rekonstruoval se Wilsonův most, řidičům jistě udělala radost i nová silnice a most na Jateční třídě. Vznikly nové univerzitní stavby NTIS a Biomedicínské centrum, ZOO má dva nové pavilony, Techmania rozšířila své působiště a je toho ještě mnohem více. Věřím, že se některé z těchto staveb objeví v soutěži a že budou úspěšné.", uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat 27. května 2015 na galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni. Všechny přihlášené stavby budou poté prezentovány na putovní panelové výstavě ve veřejně přístupných prostorách měst a obcí v Plzeňském kraji. Letos potřetí bude také udělena Cena veřejnosti.

Hlasování o Cenu veřejnosti bude probíhat ze staveb nominovaných odbornou porotou na titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to od 27. 4. do 17. 5. 2015. Hlasování bude možné na oficiálních stránkách soutěže.

Do loňského 11. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2013 bylo přihlášeno 28 staveb. Hlavní prestižní titul si ze soutěžního klání odnesly tři stavby - revitalizované Masarykovo náměstí ve Stříbře, zrekonstruované Muzeum Šumavy v Sušici a Atletický stadion v Plzni na Skvrňanech.

Úsek západního městského okruhu Domažlická - Křimická v Plzni
Spustit audio