Zámek v Zahrádkách na Českolipsku sloužil svého času jako škola pro cizince učící se česky

25. březen 2023

Jižně od České Lípy v Libereckém kraji, na ostrožně nad Robečským potokem, si nechali Vartemberkové v polovině 16. století postavit renesanční sídlo - Nový Zámek. Dnes stojí v obci jménem Zahrádky. Jeho současná podoba nemá s tou původní mnoho společného, zámek se v 17. a 18. století postupně rozrůstal a měnil v barokní sídlo za přispění například Albrechta z Valdštejna nebo kardinála Arnošta Harracha.

Stavebně historický průzkum podpořený dendrodaty 1550 a 1551 podporuje domněnky, že stavba byla započata roku 1547 Václavem z Vartemberka a jeho manželkou Kateřinou z Hungerkoštu, zajímavou renesanční osobností. Václav roku 1552 zemřel a Kateřina nechala zámek dostavět pro syna Jana z Vartemberka a sama se provdala za Jana z Dubé. Název Nový Zámek se objevuje v roce 1562, jeho tehdejší podoba ale není známá.

„V popisu panství z roku 1622 se můžeme dočíst, že zámek má čtyři vížky, čili snad věže. Ovšem při stavebně technickém průzkumu jsme zjistili, že dvě věže jsou starší, a to ty obrácené k východu. Druhé dvě, obrácené k západu jsou mladší,“ říká historik Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Kamil Podroužek. Domnívá se proto, že dvouvěžové průčelí je pozdně renesanční a teprve za raného baroka se zámek rozrostl do dnešní čtyřkřídlé podoby.

Významnými a dlouholetými majiteli Zámku Zahrádky byli Kounicové. Za nich získal svoji současnou podobu. Za první republiky a druhé světové války patřilo panství Lichtensteinům, kterým bylo v roce 1945 zabaveno. Zámek pak připadl ministerstvu zemědělství, byl tam Výzkumný ústav pro chov drobného zvířectva. V šedesátých letech zámek patřil ministerstvu zahraničí, kdy se tam cizinci učili česky. A od roku 1974 zámek užívá Univerzita Karlova. V roce 2003 vypukl v podkroví zámku požár, který za tři dny zničil nejen střechu, ale i druhé patro a co nepoškodil oheň, poškodila voda. Zámek má dnes provizorní střechu, ale na opravu vnitřních prostor stále čeká.

Kromě zámecké budovy si pozornost a obdiv zaslouží i okolní anglický park, který na rozdíl od zámku bývá v sezoně volně přístupný a je navíc i dějištěm řady akcí. Úpravy okolí zámku nekončí kamennou zdí, ale zasahují daleko do krajiny. Především Kounicové prováděli rozsáhlé komponované úpravy krajiny, mezi ty nejvýraznější patří Valdštejnská alej či bažantnice jižním směrem a samozřejmě samotné údolí Robečského potoku s nynější přírodní rezervací Peklo.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.