Zaniklé římské město či skalní rytiny zkoumají archeologové plzeňské ZČU

21. červen 2018 12:30

Fakulta filozofická v Plzni od letošního roku intenzivně rozvíjí zahraniční expedice. Jeden tým studentů se právě vrátil z Itálie, kde odhalil velkou cisternu na vodu. Dějištěm druhé expedice bylo město Oš v Kyrgyzstánu.

V Itálii studenti odhalili část antických veřejných lázní zaniklého města a zkoumali stopy římského osídlení v přímořské oblasti Santa Marinella. Jak sdělila ČTK, zaměřil se výzkum, na němž se podílelo také Muzeum moře a starověké námořní plavby v Santa Seveře, hlavně na studium vnitřního členění města, jehož počátky jsou spojovány se stavbou cesty Via Aurelia.

Systematický výzkum římské kolonie začal už v roce 2014 z iniciativy místního muzea a francouzských univerzit Lille a Amiens. První nálezy z vykopávek jsou už z 18. století a tvoří část sbírek vatikánských muzeí.

Šalamounova hora ukrývá vzácné rytiny

Expedice do Kyrgyzstánu se zúčastnilo pět akademických pracovníků katedry archeologie, mezi nimi i studenti a doktorandi. „V této fázi výzkumu bychom se rádi zaměřili na mystickou Šalamounovu horu, která stojí uprostřed města a je doslova pokryta skalními rytinami, jejichž stáří sahá určitě do pravěku. Význam této hory podtrhuje fakt, že se jedná o jedinou památku UNESCO v Kyrgyzstánu,“ řekl vedoucí katedry archeologie Filozofické fakulty ZČU Pavel Vařeka.

„Skalní rytiny poskytují cenné informace o životě lidí v té době, ale skála se bohužel rozpadá a je potřeba rychle pořídit moderní fotodokumentaci,“ dodal Vařeka.

Cílem expedice bylo také zdokumentovat archeologické nálezy uložené v depozitářích Státní univerzity v Oši. „Tam jsou například kamenné nástroje vytvořené člověkem před 50-30 tisíci lety, dále  kamenné plastiky z mladší doby kamenné a doby bronzové a v neposlední řadě také cenné keramické předměty, které se tam dostaly díky obchodním stykům,“ zjistila naše redaktorka Martina Klímová.

Projekt potrvá tři roky a výsledkem by měly být do roku 2020 dva katalogy. Součástí spolupráce mezi Západočeskou univerzitou a Státní univerzitou v Oši budou dále výměnné stáže a praxe pro studenty.

autoři: Martina Klímová , Michaela Svobodová
Spustit audio