Zaslíbení dítěte

Izajáš 6 V šesté části rozhlasového výkladu prorocké knihy Izajáš budeme číst texty 8,9-10,4, v jejichž středu je zaslíbení dítěte. Text vykládá Ivana Gabriela Vlková.