Abrahamova zkouška

3. únor 2008
Na křesťanské vlně Plzně

Jedním z velmi známých příběhů abrahamovského cyklu je vyprávění o zkoušce, při níž Hospodin chtěl po Abrahamovi jeho prvorozeného syna Izáka. Nad tímto obtížným místem První knihy Mojžíšovy se zamýšlíme s děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. Martinem Prudkým (Biblický text: Gn 22, 1-19).

autor: Petr Vaďura
Spustit audio