Blíží se uzávěrka přihlášek na střední školy a učiliště. Zájemci je musí odevzdat na vybrané zařízení do 15. března

6. březen 2015
02580689.jpeg

V letošním roce vychází v Plzeňském kraji z devátých tříd zhruba 4 tisíce žáků. Na středních školách a učilištích v regionu je pro ně připraveno 6 tisíc míst, ze kterých mohou vybírat. Každý žák může v prvním kole přijímacího řízení podat maximálně dvě přihlášky a sám je musí vyplněné odevzdat na vybranou školu.

S výběrem má jasno např. deváťák Tomáš Strejc z plzeňské 10. ZŠ: „Já už jsem odnesl přihlášky na obě dvě školy. Jako první jsem si vybral Gymnázium Mikulášské a jako druhou variantu Zdravotnické lyceum. Protože bych chtěl být doktor."

Přihlášky si musí deváťáci obstarat sami, buď na stránkách střední školy nebo učiliště, kam se žáci hlásí. Mohou si ji také obstarat na webu ministerstva školství či krajského úřadu.

Například 10. ZŠ s vyplněním žákům pomáhá. „S dětmi vyplňujeme přihlášky nanečisto. Já zkontroluji, zda to mají správně vyplněné, a potom přinesou už originální přihlášku, do které třídní učitel vyplní známky, paní ředitelka přihlášku potvrdí a rodiče si ji odnesou na střední školu, " přibližuje postup výchovná poradkyně Lubomíra Vlachá.

Přihlášky musí do škol dorazit do 15. března. Ke stejnému datu mají základní školy povinnost vydat deváťákům zápisové lístky. Než je ale použijí, čeká je přijímací řízení.

Novinka - testy z matematiky a českého jazyka

Novinkou pro všechny maturitní obory v Plzeňském kraji jsou letos testy z matematiky a českého jazyka. Respekt z nich má i deváťák Tomáš Strejc: "Já se připravuju tak, že si obden opakuju matematiku a češtinu anebo si zkouším přípravné testy, které zveřejnil CERMAT. Mám z toho strach, ale když budu mít strach, tak to neudělám, takže se tomu snažím bránit."


Jak jsou připraveni, si žáci naostro ověří v dubnu, řekla vedoucí odboru školství na plzeňském hejtmanství Jaroslava Havlíčková.

„Je zde jednotný termín - do čtyřletých maturitních oborů se konají testy 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. dubna. Testy se konají pouze jedenkrát. Každý má možnost podat dvě přihlášky na střední školu, ale testy dělá na té škole, která je uvedena první v pořadí," dodává vedoucí odboru školství Jaroslava Havlíčková.

Jak se uchazeč dozví, že byl přijat a jak dá vědět škole, že o ni má zájem?

„Každý uchazeč, který byl přijat na střední školu, získá tuto informaci na stránkách střední školy, a to od 22. dubna. Každý, kdo má přijetí, musí na školu odevzdat zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.", vysvětluje Jaroslava Havlíčková.

Pokud žák není na vybranou školu přijatý, přijde mu vyrozumění poštou. Proti tomu se může do tří dnů odvolat. Školy, kde mají málo zájemců, mohou také vyhlašovat další kola přijímacího řízení.