Černošínští nechtějí v obci spalovnu odpadu

18. duben 2012

Plánovaná spalovna komunálního odpadu v Černošíně na Tachovsku budí emoce. Zařízení využívající plazmové zplyňování chce na místní skládce vybudovat firma Energocentrum, ve které jsou zastoupeni provozovatel skládky a dodavatelé technologií.

Spalovna je už nějakou dobu, hlavně mezi místními lidmi, téma hodně třaskavé. Podobně jako v Chotíkově u Plzně by totiž i v Černošíně mohlo vzniknout zařízení na energetické využití odpadu. Na místní skládce ho chce postavit firma Energocentrum, kterou založili provozovatel skládky a zástupci dodavatelů technologie. Nejednalo by se ale o klasickou roštovou spalovnu s komínem, ale o jakousi kotelnu, kde by se komunální odpad pomocí plazmové technologie a za vysokých teplot přetavil prakticky na plyn. Při tom by vznikala elektrická energie. Šlo by o zplyňování 30 - 40 tisíc tun odpadu ročně, zejména z Tachovska a části Karlovarského kraje a samozřejmě by se pálily bohaté zásoby odpadu, které jsou už teď ve skládce.


Někteří Černošínští říkají projektu hlasité NE! Jsou ale i ti, kteří se o projekt zajímají a říkají lepší, že než ukládat všechno do skládky, je lepší přeměna odpadu na plyn a ještě tak vyrábět elektřinu nebo vytápět byty.

Nedávno mělo o záměru v Černošíně jednat zastupitelstvo. Přišlo na něj asi sto lidí, kteří opravdu nesouhlasili, argumentovali tím, že dojde k nárůstu dopravy a obávají se, že se bude jednou v Černošíně pálit všechno, včetně nebezpečného odpadu, a to i z jiných krajů a Německa. Zastupitelé nakonec o souhlasu nebo nesouhlasu se spalovnou nerozhodovali a bod z jednání stáhli. Prý proto, že nemají ani oni, ani obyvatelé o projektu dost informací.

Radnice tvrdí, že Energocentrum neodpovídá na dotazy a neposkytuje dostatek faktů. Představitel firmy jsou ovšem toho názoru, že naopak městu nabízeli veřejné představení projektu lidem a že nekomunikuje město. Obě strany mluví o určitém možném tlaku z nějakých stran, ale specifikovat nic nechtějí.

Proti zařízení na zplyňování odpadu v Černošíně také bojuje sdružení Arnika, to odmítá i spalovnu v Chotíkově a říká, že by se především mělo recyklovat a třídit a ne primárně všechno házet do kotle.

Firma Energocentrum teď čeká, zda ji radnice vyzve k jednání, popřípadě, zda se bude o spalovně jednat na příštím zastupitelstvu. Dokud totiž nemá od města souhlas, nemůže nic moc dalšího podnikat. Město naopak bude rozhodovat i o tom, zda vyhlásit či nevyhlásit kvůli spalovně referendum, ve kterém by lidé mohli vyjádřit svůj názor.

autor: lum
Spustit audio