Česko-izraelský patriot Hugo Marom

8. říjen 2023

V pondělí 9. října by se dožil 95 let Hugo Marom, významný svědek česko-židovsko-izraelských vztahů.

Hugo Marom již není mezi námi více než pět let – zemřel v lednu roku 2018. Při jeho nynějším nedožitém životním jubileu však nelze nevzpomenout, jak výjimečný člověk to byl.

Poprvé jsem se s ním setkal ve své diplomatické funkci, když na podzim roku 1990 bylo po 23 letech otevřeno tehdejší ještě československé velvyslanectví v Izraeli. Těch setkání pak bylo mnoho. Pro mě vzácných chvil s mužem, jehož život by se mohl stát osobitou ilustrací dějinných událostí.

Hugo Marom se narodil v Brně v židovské rodině se staletou historií v Čechách a na Moravě. Ne nadarmo nesla jméno Maisl. Židovská víra však jeho rodičům nebránila, aby k Hugovi a jeho bratru Rudolfovi adoptovali ze sirotčince křesťanského chlapce. Otevřenost, nepředpojatost a ochotu pomoci pak mockrát osvědčil i sám Hugo.

Spolu se svým bratrem patřil k židovským dětem, které před vypuknutím války našly útočiště ve Velké Británii. „Skutečnými hrdiny kindertransportů organizovaných Nicolasem Wintonem byli rodiče,“ vzpomínal později. „Museli udělat nesmírně těžké rozhodnutí.“ A na ctnost učinit rozhodnutí a pomáhat, která jemu a bratrovi zachránila život, nikdy nezapomněl. Byl to on, kdo se významně zasloužil o to, že Izrael udělil Nicolasu Wintonovi čestné ocenění Spravedlivý mezi národy. A byl to on, kdo koncem 60. let pod hlavičkou Mezinárodního červeného kříže inicioval a spoluorganizoval letecký most, jímž bylo z válkou sužované africké Biafry přepraveno 30 000 dětí do bezpečí.

To však již měl Hugo Marom za sebou převratná léta. Ještě v Anglii za války se připravoval na službu v letectvu, po válce absolvoval v Olomouci pilotní výcvik a v roce 1949 se již jako izraelský občan účastnil bojů na obranu Izraele. S letadly pak spojil svůj další život. Byl pilotním instruktorem i velitelem pilotní školy. Poté, co v Londýně vystudoval letecké inženýrství, odpovídal v izraelském letectvu v různých funkcích za logistiku, po odchodu z armády se věnoval projektování letišť.

Profesní životopis však neřekne, jaký byl Hugo Marom osobně: Přátelský, vždy dobře naladěný, skvělý hostitel, inspirativní diskutér i vypravěč. Mohli jsme se o tom po listopadu 1989 přesvědčit i u nás, když se zde Hugo Marom se svou skvělou češtinou s nepřehlédnutelným moravským přízvukem účastnil množství besed a přednášek.

Hugo Marom byl přesvědčeným zastáncem existence Státu Izrael, ale neméně i česko-izraelským patriotem. Za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí mu v říjnu 2011 tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg udělil cenu Gratias Agit.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Související