Chodské pohádky tety Houlíkouc z Postřekova

18. leden 2016

V Postřekově se na ni doptáte jako na „tetu Houlíkouc“. Anna Vrbová („po chalupě“ Houlíkouc) patří k výrazným osobnostem Národopisného souboru Postřekov. Od svých 18 let v postřekovském souboru tančí a zpívá – a obojí výborně. Když ale začne vyprávět v bulačině, jednoduše z ní nespustíte oči!

Anna Vrbová se vyučila ve Kdyni v přádelnách a pracovala v tkalcovně Ústředí lidové umělecké výroby v Postřekově. Podílela se tak i na výrobě známého postřekovského kanafasu, který býval vyhlášený široko daleko. Stejně jako postřekovská zpěvnost a taneční temperament. Ani jedno Anně Vrbové nikdy nechybělo.

Do postřekovského souboru přišla, když jí bylo 18 let a přivedla si tam i svého chlapce – pozdějšího manžela. Písniček zná nepočítaně, nejvíc se jich prý naučila u muziky, na bálech, kdy se chodívalo po sále a zpívalo se, jak bývá na chodských bálech zvykem.

Teta Houlíkouc, jak se Anně Vrbové v Postřekově „po chalupě“ říká, je ale také výbornou vypravěčkou s rázovitou chodskou intonací. Svým vyprávěním v bulačině občas zpestřuje vystoupení postřekovského národopisného souboru. Pro vysílání Českého rozhlasu Plzeň natočila i několik chodských pohádek, které díky její interpretaci doslova rozkvetly. Která se vám líbí nejvíc?

Spustit audio