Chodský „pjískač“ Josef Bauer zůstal věrný dudácké muzice

12. listopad 2014

Víte, komu se na Chodsku říkalo „pjískač“? Es klarinetistovi, který hrával s dudáckými muzikami ve velmi vysokých, někdy až pištivých či pisklavých polohách. „Pjískačů“ bývalo na Chodsku vždycky dost – k těm nejlepším patřil klarinetista Svačinovy dudácké muziky Josef Bauer, který na tomto postu vystřídal známého chodského klarinetistu Jana Mestla.

Josef Bauer se narodil v roce 1929 v muzikantské rodině v Domažlicích. Jeho dědeček, zvaný „Soldek“, hrával na klarinet v dudácké muzice se známým dudákem Honzou Kobesem. Prvním učitelem mu byl jeho bratranec Ondřej Kůst a později Martin Konopa Klouzar ze Smolova.

Bauerův otec hrál na harmoniku a znal mnoho chodských písniček, lendlerů, mezihrávek a dohrávek a co zahrál on, musel zahrát i syn Pepík. Jeho paměť a muzikantská bystrost i improvizační nadání byly obdivuhodné. Josef Bauer si základní vojenskou službu odsloužil v Jaroměři, kde se také oženil a posléze odstěhoval do krajského města - do Hradce Králové. Ve východních Čechách prožil zbytek života, ale na Chodsko se stále rád vracel.

Rudolf Svačina vzpomíná ve své knize „Dudáci a dudácká muzika na Chodsku“, jak společně s Pepíkem Bauerem hráli na nějaké slavnosti, které byl přítomen i Jindřich Jindřich. Po programu přišel Mistr k Bauerovi, potřásl mu rukou a řekl: „Tuze pěkně si, chlapče, zahrál. Byl bych rád, kdybys zůstal věrný dudácké muzice.“

Poslechněte si Špalíček lidových písní Josefa Kuneše věnovaný chodskému „pjískači“ Josefu Bauerovi. Zazní i archivní nahrávky sólové hry Josefa Bauera, které s ním v roce 1970 nahrál Zdeněk Bláha!

autor: Josef Kuneš
Spustit audio