Desatero na cesty

špatná dovolená
špatná dovolená

Přečtěte si nebo poslechněte základní doporučení pro cesty do zahraničí.

1. Před odjezdem se informujte

Základní orientační informace naleznete na webové stránce ministerstva zahraničních věcí v kapitole „Cestujeme“ v podkapitole „Státy světa – informace na cesty“, záložka „Cestování“.

Oficiální a nejaktuálnější informace Vám poskytne zastupitelský úřad státu, do kterého hodláte cestovat. Seznam zastupitelských úřadů cizích zemí naleznete na webové stránce MZV v podkapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní cizí úřad“.

Zjistěte, zda potřebujete očkování, vezměte sebou dostatečnou zásobu svých léků i pro případ nečekaného prodloužení délky cesty.

2. Před odjezdem zkontrolujte své doklady

Především platnost cestovních dokladů (vyhotovte si jejich kopii). Zjistěte si, zda potřebujete do cílové i tranzitní země vízum a nezapomeňte na doklady k řízení motorového vozidla a platnost jeho povinného pojištění v navštívených zemích. K řízení motorového vozidla v zahraničí je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz.

3. Před odjezdem se pojistěte

Informujte se, kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace najdete na webu ministerstva zdravotnictví. Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění vozidla zahrnující asistenční služby.

4. Buďte ve spojení s kontaktní osobou a registrujte se v systému DROZD

O itineráři své cesty doporučujeme informovat osobu Vám blízkou, žijící nejlépe v ČR. Informace o této osobě můžete zapsat i do svého cestovního pasu. Uložte si číslo kontaktní osoby do svého mobilního telefonu ve formátu pro volání ze zahraničí (+420 ...).

Webová aplikace „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ (DROZD) umožňuje poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí.

Při vzniku mimořádné situace učiňte neprodleně následující kroky:
- udržujte spojení s kontaktní osobou v ČR v pravidelných termínech
- uložte si číslo zastupitelského úřadu do svého mobilního telefonu
- informujte o své situaci zastupitelský úřad, a to i v případě, že jste v bezpečí
- průběžně sledujte výzvy na webové stránce ministerstva zahraničních věcí
- respektujte pokyny místních úřadů.
V rizikových oblastech cestujte vždy s věrohodnou cestovní kanceláří nebo ve skupině, která by měla čítat alespoň tři osoby. Pokud to okolnosti dovolují, nerozdělujte se. Není-li to nutné, necestujte v noci a zásadně respektujte místní předpisy a zvyklosti.

5. Chraňte své doklady a cennosti

Zvýšenou pozornost věnujte ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů. Pořiďte si kopii cestovního dokladu. Finanční prostředky a cennosti neukládejte na jedno místo, ale snažte se je rozdělit na více částí. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno záležitost ohlásit místní policii a následně se dostavit na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.

Český cestovní pas

6. Dodržujte celní předpisy

Porušení místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly. Před samotným nákupem prověřte, zda vývoz daného zboží nepodléhá zvláštnímu režimu.

Je nutno též respektovat předpisy upravující, jaké předměty je možno přepravovat v letadle a co je možné vzít s sebou na palubu letadla. Pro cestování s domácími zvířaty se obvykle vyžaduje pas zvířete, potvrzení o očkování a identifikace zvířete čipem nebo tetováním; do některých zemí ještě platné veterinární potvrzení.

7. Dodržujte ostatní místní zákony a předpisy

Ke vstupu na území cizího státu není právní nárok. Je dobré vědět, že příslušné imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě, že cestující je vybaven příslušným druhem víza. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci.

V žádném případě nevstupujte do vojenských objektů či na území, která jsou označena zákazem vstupu. Tyto objekty ani nefotografujte. Ve většině zemí je sběr kamenů a předmětů z historických nalezišť zakázán.

8. Respektujte místní zvyklosti

Byť nevědomé nerespektování může přivodit nepříjemnosti či dokonce vyvolat nebezpečné situace. Například v muslimských zemích může být považováno za naprosto nevhodné jíst ve dne na veřejnosti během postního měsíce ramadánu. Rovněž tak oblečení, které považujeme pro danou situaci za přiměřené, může být v některých oblastech důvodem k odepření vstupu na některá místa či na některé památky.

Mešita v Asmaře, hlavním městě Eritrey

9. Chraňte životní prostředí

V řadě zemí světa jsou přísné předpisy na ochranu životního prostředí. Při překročení pravidel na ochranu živočichů a rostlin hrozí v mnoha zemích nejen vysoké pokuty, ale i trestní postih, včetně odnětí svobody.

Lov a odchyt živočichů většinou podléhá povolení nebo je zcela zakázán. Existují též pravidla pro sběr rostlin a dokonce i larev některého hmyzu. Doporučujeme proto seznámit se s místními předpisy a důsledně je dodržovat. Před vstupem do přírodních rezervací a národních parků se seznamte s jejich provozními řády a podmínkami pobytu.

10. V nouzi se obraťte na zastupitelský úřad ČR

V případě nouze se můžete obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je na webu MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nichž hodláte cestovat, doporučujeme si zajistit ještě před vycestováním z ČR a považujeme za účelné je vždy mít při sobě.

Je možné se též obrátit na Operační a informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR tel. +420 224 182 425. Možnosti pomoci ze strany zastupitelských úřadů a ministerstva zahraničních věcí jsou uvedeny v záložce „Konzulární služba“.