Do plzeňské kanalizace unikly ropné látky. Berounka naštěstí nebyla ohrožena

20. listopad 2020 15:00

Větší množství látek ropného původu přiteklo ve středu do kanalizačního systému města Plzně. Hasiči a pracovníci čistírny odpadních vod (ČOV) je likvidovali ještě dnes.

Únik ropných látek do plzeňské kanalizace

Ropných látek se zatím neznámý pachatel zbavil tak, že je nechal do kanalizace vytékat nebo je tam dokonce záměrně vylil. Prvních známek si obsluha ČOV v Jateční ulici všimla ve středu krátce po 14. hodině. Kromě zápachu byl důkazem především barevný film na hladině přitékající odpadní vody. Ropné látky byly okamžitě svedeny do retenčních nádrží a to kvůli ochraně čistírny a především proti možné kontaminaci řeky Berounky, do které by se mohly dostat. Obsluha ČOV ihned provedla další preventivní opatření a v přítokových žlabech na ČOV vytvořila systém norných stěn, před kterými se ropné látky hromadily. Na těchto místech byl poté aplikován sorpční materiál s cílem škodliviny navázat a posléze z hladiny manuálně odstranit.

Havárie byla ohlášena České inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy, Odboru životního prostředí Plzeňského kraje a o součinnost jsme požádali Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Hasiči pokračovali během čtvrtka v instalaci sorpčního materiálu a odstraňování ropných látek. Poslední zbytky byly z hladiny odpadní vody v retenčních nádržích odstraněny během pátku.

Kromě látek ropného původu do kanalizace nepatří ani staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy a další chemikálie. Do výlevky či do záchodové mísy nepatří ani jedlé tuky a oleje, zbytky jídel, případně odpady z kuchyňských drtičů. Velký problém v kanalizační síti mohou způsobit také hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky, tampony, tyčinky na čištění uší atd.

Z odpadní vody bylo odstraněno téměř osm tisíc litrů zředěných ropných látek a sorpčního materiálu. Podrobně byl prověřován také kanalizační systém města Plzně s cílem nalézt místo, kde byly látky vypuštěny. Záležitost si převzala Policie České republiky.

Díky včasnému zásahu obsluhy ČOV Plzeň a pomoci ze strany HZS Plzeňského kraje naštěstí nedošlo k průniku až do řeky Berounky. Ropné látky jsou pro životní prostředí velmi nebezpečné a již vznik nesouvislé vrstvy na hladině vody znamená smrtelné nebezpečí pro vodní živočichy. Vrstva ropné látky totiž omezuje přístup kyslíku do vody a může navíc zalepovat dýchací orgány vodních živočichů. Ropné látky také omezují průběh samočistících procesů, které udržují v povrchové vodě životní rovnováhu.

Každý, kdo do kanalizačního systému vypouští odpady, které do ní nepatří, se vystavuje hrozbě pokuty nejen ze strany provozovatele kanalizace dle kanalizačního řádu, ale také ze strany České inspekce životního prostředí. V případě ohrožení a poškození životního prostředí riskuje pachatel trestní stíhání.

autoři: Veronika Krátká , iko | zdroje: Český rozhlas Plzeň , Vodárna Plzeň
Spustit audio