Domácí sestra přináší bezpečí a důstojnost nejen pro seniory

11. červen 2024

Domácí zdravotní a rehabilitační péče se stává stále důležitější součástí našeho zdravotního systému, zejména pro ty, kteří potřebují dlouhodobou péči a rehabilitaci v pohodlí svého domova. V Plzni je k dispozici profesionální domácí zdravotní sestra, která poskytuje komplexní služby, včetně rehabilitace, pro všechny, kdo ji potřebují.

Domácí zdravotní a rehabilitační péče je určena pro pacienty, kteří potřebují pravidelný dohled nad svým zdravotním stavem a zároveň rehabilitační cvičení. Mezi typické pacienty patří senioři, lidé po operacích, chronicky nemocní a ti, kteří mají omezenou pohyblivost. Tato služba je ideální pro ty, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale zároveň potřebují odbornou péči a rehabilitaci.

Jak službu získat?

Aby mohl pacient využívat služeb domácí zdravotní a rehabilitační sestry, je třeba doporučení od praktického lékaře. Tento krok je nezbytný, protože pojišťovna proplácí náklady na tuto službu pouze na základě lékařského předpisu. Po vystavení předpisu se zdravotní sestra domluví s pacientem a jeho rodinou na detailech péče a vytvoří individuální plán léčby a rehabilitace.

Co vše domácí zdravotní sestra zajišťuje?

Domácí zdravotní a rehabilitační sestra nabízí širokou škálu služeb, které jsou přizpůsobeny potřebám každého pacienta:

1. Cvičení a rehabilitace. Pravidelně cvičí s pacienty, aby zlepšili jejich pohyblivost, sílu a celkovou fyzickou kondici.

2. Dohled nad zdravotním stavem. Monitoruje zdravotní stav pacientů, sleduje jejich vitální funkce a v případě potřeby konzultuje změny s praktickým lékařem.

3. Připomínání návštěv u lékaře: Hlídá, kdy má pacient návštěvu u lékaře, a pomáhá s organizací těchto návštěv.

4. Kontrola a příprava léků. Kontroluje, zda pacienti správně užívají předepsané léky, a v případě potřeby jim léky připravuje.

Výhody domácí péče

Hlavní výhodou domácí zdravotní a rehabilitační péče je možnost setrvání pacienta ve známém prostředí, což přispívá k jeho pohodlí a psychické pohodě. Domácí péče také umožňuje individuální přístup a intenzivnější sledování zdravotního stavu pacienta. Pacienti tak mohou dosáhnout lepších výsledků v léčbě a rehabilitaci než v nemocničním prostředí.

Domácí zdravotní a rehabilitační péče je v Plzni ceněnou službou, která významně přispívá ke zlepšení kvality života pacientů. Díky odborné péči a osobnímu přístupu mohou pacienti zůstat nezávislí a žít plnohodnotný život ve svém domově. Pokud vy nebo vaši blízcí potřebujete tuto formu péče, obraťte se na svého praktického lékaře a zjistěte více o možnostech, jak tuto službu využít.

autor: Jiří Trnka | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio