Dotace z městské kasy do místní hromadné dopravy se zvyšuje

10. červen 2005

Městskou dopravu v Plzni používá hodně lidí. Snad až příliš na to, aby se v ní dalo jezdit pohodlně. Proto město každoročně zvyšuje dotace právě do hromadné dopravy, po které výrazně roste poptávka zejména v okrajových částech města. Na svém posledním jednání odsouhlasila rada města Plzně zvýšení dopravního výkonu MHD pro letošní rok o 165 tisíc vozokilometrů a také schválila poskytnutí dotace ve výši 18 milionů korun Městským dopravním podnikům na pořízení nových nízkopodlažních autobusů, trolejbusů a modernizaci tramvají.

Nárůst ujetých kilometrů pokryje dopravní obslužnost v rozvojových částech města. Vyšší poptávka vychází zejména z okrajových čtvrtí města - průmyslové zóny Borská pole, podnikatelské zóny Křimice, obytných komplexů Sylván a Červený Hrádek. Významný vliv na změny v zajištění obslužnosti má také trvalý rozvoj fakultní nemocnice na největším sídlišti Lochotín a přesun jednotlivých pracovišť z její pobočky na Borech.

Logo

Největší nároky má v ranních a odpoledních špičkách autobusová linka číslo 41 (navýšení o 37.000 km), kde se kvůli rozšiřování studijních oborů posiluje úsek Bory - Západočeská univerzita. Autobus číslo 24, který jede od autobusového nádraží na Borská pole, letos ujede navíc 26.000 km. O 22.000 km město posílí tramvaj "čtyřku" z Lochotína na Bory. Navýšení zaznamená také nejdelší autobusová linka číslo 30, která projíždí většinu městských částí až na Borská pole. Oblast Borských polí je dlouhodobě nedostatečně dopravně zajištěna a počet cestujících s rozvojem podnikatelských a obchodních aktivit narůstá. Posíleny budou také trolejbusové linky 12 z Nové Hospody, kde se otevřely nové provozy, a 16 na trase Bory-Doubravka.

Logo
autor: mkl
Spustit audio