Hrajte s námi o wellness pobyt v Lázních Kynžvart

14. červen 2021 08:30

V týdnu od 21. do 25. června hrajeme o třídenní wellness pobyt v Lázních Kynžvart. Český rozhlas Plzeň vám dopřeje příjemnou relaxaci, při které si odpočinete a naberete nové síly.

Výherní poukaz platí pro dvě osoby, na dvě noci s polopenzí. Obsahuje také částečnou masáž pro oba, 1x vstup do bazénu a fitcentra pro 2 osoby.

Každý, kdo v uvedeném týdnu vyhraje v naší běžné telefonické soutěži, postupuje do závěrečného slosování. V pátek 25. června v 8:40 vylosujeme výherce, který od Českého rozhlasu Plzeň získá poukaz na pobyt v Lázních Kynžvart.

Kromě lázeňských procedur se můžete v malebném městečku na jihozápadním svahu Slavkovského lesa vydat na zámek Kynžvart, do Přírodní rezervace Kladská a na další krásná místa západních Čech.

Podrobná pravidla

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže od 21.6.2021 (5:00:01) do 25.6.2021 (7:59:59). Soutěž probíhá na regionální stanici Český rozhlas Plzeň.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Během celé soutěžní doby, každý soutěžící, který se dovolá do běžných soutěží stanice Český rozhlas Plzeň a odpoví správně, obdrží drobnou cenu a bude zařazen do velkého pátečního losování. Soutěžící, který nezodpoví soutěžní otázku správně, nemůže být zařazen do losování.

Závěrečné losování z dílčích kol proběhne v pátek 25. června v 8:40 živě ve vysílání stanice Český rozhlas Plzeň.

Výhrou v soutěži je pobyt v Lázních Kynžvart pro 2 osoby, na 2 noci s polopenzí.

Poukaz bude výherci soutěže předán osobně v sídle regionální stanice ČRo Plzeň na základě předložení platného průkazu totožnosti nebo zaslána poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Finanční plnění výhry není možné.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio