Jak bude vypadat veřejná doprava v Plzni za dvacet let? Představitelé města se ptali i veřejnosti

8. duben 2022 11:46, aktualizováno

Plzeň připravuje generel veřejné dopravy s výhledem do roku 2040. K sestavení tohoto dokumentu poslouží i názory občanů, které město v uplynulých dnech zjišťovalo na veřejných setkáních.

O tom, jak bude vypadat veřejná doprava ve městě a jak k jejímu využívání přilákat co nejvíce lidi, debatovali zástupci města s obyvateli. V březnu se uskutečnily workshopy s žáky a studenty, dále setkání se zástupci škol a rodiči a taky diskuze se zaměstnavateli. Poslední akce určená široké veřejnosti se konala tento týden v kulturním centru Moving Station na Jižním Předměstí.

Vize až do roku 2040

„Cílem je vytvořit generel, který by měl obsahovat konkrétní opatření na zlepšení veřejné dopravy ve městě, konkrétní návrhy na investice a návrh, jak přilákat více lidí do veřejné dopravy. Takový dokument Plzni chybí dlouhodobě, tak jsme si řekli, že projednáme s lidmi, jak by měla doprava vypadat v roce 2030 a jaké vize jsou na rok 2040,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Z diskuze se širokou veřejností podle náměstka vyplynulo, že cílem je rychlá, preferovaná a konkurence schopná veřejná doprava. „Kladně lidé hodnotí nízkopodlažní vozy, pozitivní dopad změn na Americké a Šumavské, kde se přestaly zpožďovat trolejbusy, chválili integrované jízdné i tramvaj na univerzitu,“ vyjmenoval Vozobule. Negativně se naopak cestující vyjádřili ohledně zpoždění v konkrétních místech nebo nesrozumitelnosti tarifu při nákupu jízdného.

Lepší obslužnost MHD pro firmy

„Studenti uvedli, že město Plzeň je historicky nastaveno tak, že dává přednost autům, jsem rád že, studenti vnímají, že by se to mělo změnit,“ uvedl náměstek. Zaměstnavatelé by zase kvitovali, kdyby pro jejich zaměstnanci využívali MHD, týkalo se to konkrétních firem na Borských polích. Zjišťovali jsme, zda by nemohli zaměstnavatelé využívat předplatné na veřejnou dopravu jako zaměstnanecký bonus,“ prozradil Vozobule.

V rámci příprav generelu veřejné dopravy zpracuje město výsledky debat a do konce roku představí návrh, který opět projedná s občany.

autoři: Veronika Krátká , Michaela Svobodová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio