Je tady další soutěž o wellness pobyt. Tentokrát zveme do Konstantinových Lázní

4. červenec 2021 22:00

Pobyt pro dvě osoby na dvě noci se spoustou relaxačních procedur, díky kterým si odpočinete a naberete nové síly. To je cena, kterou může někdo z vás vyhrát v týdnu od 12. do 16. července v programu Českého rozhlasu Plzeň.

Voucher obsahuje ubytování v lázeňském domě Jirásek s polopenzí. Dále vás čeká celá řada příjemných procedur - smyslová masáž se zábalem, relaxační koupel pro dva, vstup do wellness centra s vířivkami, Kneippovým chodníčkem, saunami a párou. V rámci doprovodného programu se můžete vydat na taneční večer s živou hudbou, na odbornou přednášku nebo na komentovanou prohlídku Konstantinových Lázní.

Pokud budete v týdnu od 12. do 16. července úspěšní v některé z našich ranních soutěží, budete zařazeni do slosování o wellness pobyt v Konstantinových Lázních. Losování proběhne v pátek 16. července 2021 v Dobrém ránu.

Pravidla soutěže o Wellness pobyt v Konstantinových Lázních

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 12. července 2021 (5:00:01) do 16. července 2021 (7:59:59).

Soutěž probíhá na regionální stanicí Českého rozhlasu: Český rozhlas Plzeň

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Během celé soutěžní doby, každý soutěžící, jež se dovolá do soutěžních otázek stanice Český rozhlas Plzeň v časech soutěží v pořadu „ Dobré ráno“ a správně zodpoví soutěžní otázku, obdrží drobnou cenu (knihu) a bude zařazen do velkého pátečního losování.

Soutěžící, který nezodpoví soutěžní otázku správně, nemůže být zařazen do losování.

Počet herních kol

Stanice ČRo Plzeň má v době konání soutěže 5 herních kol. Časy jednotlivých herních kol v jednotlivých pořadech „Dobré ráno“ nejsou fixně dané.

Losování z herních kol proběhne 16. července 2021 v čase mezi 8.30hod - 9 hod , živě ve vysílání stanice Český rozhlas Plzeň.

Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži „Wellness pobyt v Konstantinových Lázních“ je lázeňský pobyt ve dvoulůžkovém pokoji Standard, pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí Komfort, smyslovou masáží se zábalem, relaxační koupelí pro dva, vstupem do Wellnesscentra Inclusive a doprovodným programem dle aktuálního Lázeňského kalendáře.

Předání výhry

Voucher bude výherci soutěže předán osobně v sídle regionální stanice ČRo Plzeň na základě předložení platného průkazu totožnosti nebo zaslána poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem.

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio